De Clock van Callens-Oog*he Ultsave van de Historische Verenisine Ckllantsooo <?JssTs scii 7J'nt nun*th x BESTUUR J P&r ./w, J vooAmaixg pA.Z6idzn.t-zommZóAOAxó van t Hogz HuyA,indz I1!-....!-!. J Tot ziznó op 25 mcuaxt op dz joojivZAgadzAing in hzt FOTOGRAFIE r jj GESCHENK VOOR NIEUWE LEDEN -j Van de fantastisch goede foto van de verlichte dorps- TEKENINGEN '<er'< ^oor Karei Unk -972 gemaakt, die onze leden f in december 1988 allemaal als geschenk ontvangen heb- j strekt, nieuwe leden ook zo'n foto krijgen. kalligrafie Wl"! een ieder die dit leest buren, vrienden en fami- 1ie1 eden op het bovenstaande attent maken?! Els Juffermans Van de familie Wey kreeg onze vereniging: t!n/nr«!Lc^ike1en heid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorder- -Friesland'de jaargangen 1926, 1928 t/m 1940, 1946 en lidmaatschap Hartelijk dank! Voorzitter Adrlaan Kuiler j ClOr^ \A 02248-1598 t V1ce-voorz1tter: Jacob Vos j A\ 7(JU" r\ 02248-1288 f «-/ Secretaresse Elly van Houten 02248-1660 Penningmeester Jan van Scheijen* Hzt moJizhzzAt gozd. Vank aan dz Izdzn diz cuLtzmaaZ zo 02248-1227 nap dz knip vooa dz zontAibutiz gztAokkzn kzbbzn. L1d Henk Kruisveld j 3 02248-1328 OvzAigznt hzt I50i>tz lid nadzntl11 L1ci Wim Lastdrager 02248-2190 Oofe kan xk u mzdzdzlzn dat dz uitgavz van hzt boznjz 020 -416897 CaULantxoog zn Gxootz Kzztzn vdozgzA' zijn dz{,initizvz Lid 02248^ 1935oonm kzzfit gzkxzgzn zn zzza waaJiAahxjnlijk nog voon dz Lid Jan Tiimerman t zom(LA zal vzMzkijnzn. t id Qoby^Vierhout S boZAdeAijznwzAkgswzp gaat binnznkont van AtaAt. czn 02248-1989 gozdz aanzzt kzbbzn wij gzkAzgzn van dz kzzA N.J.Bllua, REDACTIE voAjn van hzt bozk Ouó ZandzZxjk zigzndom' Wirn Lastdrager Lida v.d.Wint i 1/00/1 dz OVZAxgZ mogzUjkz WZAkgAOZpZn vet kees Schaap jj wijzzn wij u naa/i dz bijtagz van dit nummzA. 5 VoApAhuit Cors van der Haar AdAxaan KuZZzt ------ R1er Filerniag - Henk Rotgans Piet Smit J ben, zijn er nog een 40tal over. Dick de Wilde Hans Raap Het bestuur heeft besloten dat zo lang de voorraad ----------------------- COPYRIGHT j gift Het geheel of gedeeltelijk over- 11 De Speelwagen' - gewijd aan de historische schoon- tena toegestaan na schriftelijke 1 - toestemming van de redactie en kwartier - jaargangen 1946 en 1947. onder duidelijke bronvermelding, t 2)ui,tgaven van het historisch genootschap 'Oud West- TnliAATCfUAQ 1547' 1949 en 1951- 7 25,00 per jaar. f Het 1 idtiiaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele- °n h fonisch bij de bestuursleden. 0 Betaling na ontvangst van een i>an ,t-ic[ e acceptgirokaart. ""--de ^Sm >VpioOQ Opzeggingen dienen in het lopende J Het Vol verenigingsjaar voor 1 december schriftelijk te geschieden bij de 7Jnt in ^er l/. secretaresse: t J"nj 'de - Elly van Houten f cl(' f Abbestederweg 3 J 1759 NA Cal 1 antsoog

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 1