Ia 't met Santé Maaate een dotóteae na.c.kt, dan katjg je. een uitnteA. kalm en zacht. Ia de lacht met Santé Maasite heldea, dan dnlngt de vo>u>t tot dtep In de kcldenl FOTO'S Var. onze fotograaf, Cors van der Haar, ontving de vereniging 170 fraaie foto's. Ze hebben betrekking op Callantsoger ac tiviteiten in de jaren 1960 tot 1987. Het formaat is 21 x 29,5 cm en dat leent er zich uitstekend voor om tentoongesteld te worden. We hopen spoedig een gelegenheid te vin den om dat te doen. Onze dank aan Cors, we stellen zijn bij drage aan het fotoarchief zeer op prijs. siso_nr. 718.69 598.4 791.8 788.12 738.9 schrijver j. j.Schilstra L.Brandts Buys D.Woets Margo Bos B.W.E.Veurman Antje v.Graevenitz ti tel De Stolp te kijk Vogels v.h.Zwanenwater Dansen uit .Noord-Holland Liederen en dansen uit West-Friesland Vreemde gasten hierin: Picasso in Schoorldam Helaas zaten in het stukje over en in het gedicht van Aagje Weij op blz72 van 'de Clock' no 4, 1987 een paar storende fouten. We drukken het daarom gecorrigeerd nog een keer af. Aagje was de dochter van Pieter Weij. Na het overlijden van haar moeder heeft zij jarenlang haar vader op zijn boeren bedrijf geholpen. Het land van de familie Weij lag op de plek waar nu het grote parkeerterrein nabij de Achterweg ligt. Toen Pieter Weij kwam te overlijden heef t Aagje nog vele jaren 't bedrijf alleen voortgezet Ze overleed op 6 juni 1979. Ze was toen 82 jaar. 19 JZ O CO LiJ •r- ÜJ S~ X O r~ 4-> O CO •F— -J X CC 1 w CC 3 co 3 Q- -fJ 3 QC r— CL) O 3 •r O CJ sz

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 19