Vr ~*Pr' 'HE. BURGEMEISTER BREEBAART Cc liet oog wat 'n deungaan&huit woon Bung emeit tentAn dnie keen toe kudde dnie B-ung emeit tent 't dnu.e jaan volkomen beu. ons. Vat wette Ve Baten, Lovink en Kos- Ve lette wien Bungemeutten van Winkel en in de plaat deenvan kwam Snee- tj t Ene jong Bangemeit tentje ol leit ik lieven zegge- 'n Bung emeit ten, uiant beu. o.'-. oeti weze! Ik hoon wethouwen Knuitvela nag zegge- Wat mcete woi nou Z-. snotneus dcc veel allegaan best mee. Hou. kwam al keel gouw in 't V.V.V. bestuun, oaa.: nagal n's met 'm te maken had at voenzitten. Hoi wat voon om de ave-zaai cue ovenal naad op wist. ueoci heb veul an Bneebaant ie danken, klei negen jaan wien koe. Bangemeitten cCLi. LCUjp :u ii:u toen Gallet oog meeneme wou - samenvoegen bai de laip - zat 'm riet glad! i.he.ee kan de Raad op z'n hand, maan de bungenai wat d'n in meendenhand teu- kwam 'n nevennaad weenin zate: P. de Haan, Joh. Baken, P. Lakeman, Jb.Mooij Ri: ns A.Thornatz en P. I'os. naa.de met 'n wenk eng veul steun aan de kuip van Jb. Baken Gzn. 3Luit kool uit Skagen wien onze woondvoenden bai Gedep'uteende Sinten. .n azoek om zelfistandug ie. blai.ve wien ingewilligd, maan al met al zate wai ...en 9 maande zonden Bung emeit ten. betiuuA van de I/. V. in 1929 Z.Smit, A.Loggent, P.i/os, 3.Snauwen, V.Bneebaant. - - #6$ /ÜÜl£M^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 18