At e0^ Maandag 3 mei 1943. Callantsoog. Drukte op de secretarie. De mannen van de N.V. P. Daalders Aannemersbedrijf staken. De burgemeester meldt het om 9 uur, daar hij er verantwoordelijk voor gesteld is. Om 10 uur -na een telefoongesprek met de burgemeester van Anna Paulowna die zegt "Zie ze weer aan 't werk te krijgen, want 't loopt slecht af" - gaat de burgemeester het werkvolk 25 man) persoonlijk overreden, waarna het werk wordt hervat. De burgemeester meldt dit ongeveer 11 uur. Half twaalf komt er een overvalwagen van de "Grüne Polizei" om eenige van het werkvolk "zu erschieszen Burgemeester deelt he;m mede, dat het werk hervat is, hetgeen de schurk persoonlijk telefonisch controleert. De op moord beluste schurken vragen nog wie de ophitsers tot de staking waren, waarop de burgemeester antwoordt dat hem dat niet bekend is. Daarna vertrekken ze naar Den Oever. Het Polizei-standgericht veroordeelt 18 personen ter dood. 's Middags komen er nog 2 officieren van de Sicherheidspolizei in verband met de staking in Groote Keeten. Ze rijden daarna naar Wieringerwerf Dinsdag 4 mei 1943. Weer 18 personen door het Polizeistandgericht ter dood veroordeeld. De staking is overal zo'n beetje de kop ingedrukt. In de Wieringermeer zijn gisteren zes boeren opgepakt, die staakten. es yo AeO yO' HÖhere i7. Den houwer Salvitlui dricusTousiintult Amsten- ^-deelde ambtenaren va 4**öledleiust hebben *en Centraler. - verza- &1" ve*o0tcobïtAvefto d^ett Nu van 20 tot 4 binnenshuis. Met het oog op de voedselvoer- ricnlng van de bevolking wordt het einde van den tijd, geduren de welken bet tijdens het PolM tiestandrecht verboden Is deh i de open hicht te bevinden, ia f ie ochtenduren ven 6 n*»r 4 tra? lucht te bevinden geldt derha)-^ 'voor den tijd van Ü0 Ut w.fte ^xetv^ee^ ~eP tofh. ie6 O® A\eP ,V^ -Uro 26 \s*en S. Den eJectroi,.- v e i s b e t g uit ren den 27jten April io. rsde, geboren den 22sten December •**e 'Spertijd verl- Ge&er&lkommisMU Sicherheitswesen deelt mede: vervroegd. Het verbod xich in de open Wotctó veAvolgd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 16