u ir een b\qv>o€K I er verzeKe jWH.ng van Gij* Ö4>kajv woondz tijdzvu dz oonlog 1940-1945 op zzn bozAdznij aan dz Uitlandóz wzg in Caliantóoog. Hij wzAktz tozn op dz 4zzAztaAiz van bovzngznozmdz gzmzzntz. Viz AzcAztaAiz woó dz&tijdi gzvz&tigd in zzn zomzAwoning aan dz OoótzAWzg. Vzzz woning maaktz dzzl wit van zzn gAozp woningzn, diz tzzamzn kzt nooddoAp Hollywood vonmdzn. Gij* OAkam óckAzzd in bzgin mzi 1943 dz volgzndz Atukjzi in zijn dagbozk. Vrijdag 30 april 1941. Er staat een bekendmaking in de courant, waarvan hier een uittreksel volgt: "In mei 1940 werden alle soldaten onmiddellijk in vrijheid gesteld. Er werd verwacht dat de soldaten deze grootmoedige handelswijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien van de bezetters zouden beantwoorden. Door ophitsers werd het tegenovergestelde bereikt. In mei 1942 werden de beroepsofficieren krijgsgevangen gemaakt. De "Wehrmacht-befehlshaber" beveelt nu, dat de leden van de voormalige Ned. weermacht terstond opnieuw gevangen moeten worden gemaakt. De betrokken personen worden in de dagbladen opgeroepen." In de steden staken tram, gas- en waterleidingbedrijven. De boeren in Sint Maarten leveren geen melk meer. In Amsterdam worden trams uit de rails gegooid. Reakties Het is verboden zich tussen 's avonds 8 uur en 's morgens 6 uur op straat of buiten te bevinden. Samenscholingen van meer dan 5 personen worden niet geduld, anders wordt geschoten. Het is verboden studenten te werk te stellen, ze moeten ontslagen worden. Alle studenten moeten een loyaliteitsverklaring tekenen, waarin staat dat ze niets tegen de bezettende macht zullen ondernemen. Tweederde deel heeft dit geweigerd en mag dus niet meer studeren. De 54-urige werkweek voor arbeiders wordt ingevoerd Algemene ontstemming en ontsteltenis over de maatregelen tegen de militairen. „rHe en rusil ^kering van 0 -I hAan onthoud® va samenschohngen.i Vknn20rt=r6uur binnenshuis. Van w ,41 wordt «e.t?' 7 on tot 6 uur binnen gevtn,enu.f voor onbezonnen^ Het gg'.SS UJsSSSj*— jjllllVAGBL 'I I I JU„J 1 KAantznknip-izló uit kzt VAGBLAV l/OOR N00RV-H0LLANV Mzi 1943. - 41 _..n hoogste Bevolking iic n c<

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 14