'r zu/>nenu^ceK c-ud j AGWES KRIJWEW BEHEERSSITUATIE. Eerst aan het einde van de 16de eeuw werden de kleine duin-valleien in het noorden van het gebied dat wij thans als het Zwanenwater kennen, in gebruik genomen. Op de kaarten uit de 16de en 17de eeuw is behalve de duinen in het noorden en later de duinen langs de dijken, slechts een breed en vlak strand te zien. Het feit dat Petten, de Zijpe en Callantsoog zich er nauwelijks om bekommerden waar precies de grenzen van hun jurisdicties lagen, bewijst de geringe betekenis van het gebied. Toen het onderhavige gebied eenmaal economisch aantrekkelijk was gebleken, werd in 1701 een grensregeling getroffen met de heren van Petter. (De grond kwam te liggen 250 meter ten zuiden van strandpaal 17). Een jaar later volgde van Ogerzijae een grensafbakening met de Zijpe, echter deze eenzijdige limietscheiding leverde conflicten op met het Zijperbestuur die hun oorzaak vooral vonden in de toenemende schade door konijnen aan de Zijperzeedijk aangebracht. Uiteindelijk werd in* '1722 de definitieve limietscheiding bevestigd. ®»«1 van Schetskaart van Kallandtcog, gevolgd, naar de kaart van Jan Dirksx Zoutman Undueter te Alkmaar, 1665. (Dit» 'Inventaris van het Oud Archief van Callandsoog' door P.N. v. Boominck, Haarlem 1902)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 12