Het hiexnaast a6ge.cLfiu.ltfe. axtikel 'ILeexzien met Ha.Ma. Jokan Mauxits van Nassau' tx.066e.Yi we aan in hetf maandblad 'Zeewezen' van de.ce.mbex 1 987. Vit blad is een uitgave van de Koninklijke Vexeniging 'Onze Vloot' Ve xedactie van 'de Clock' vond het axtikel dexmate intexessant, dat ze de xe- daciiecornmitsie van het 'Zeewezen' toeAtemming kee6t gevxaagd om ket te mogen publicexen. Veze xeageexde positie6. Onze lezexA kunnen dit axtikel zien oIa een vexvolg op de publicaties van de keex C.W.J.Schaap in 'de Clock' nummex 1,2 en 3, jaaxgang 1986. Hij Achxee6 daaxin ovex het op 14 mei 1940 doox Duitse vliegtuigen bombaxdexen van Hx.Ms.Johan Mauxits van Nassau. Na de luchtaanval zonk kei schip. Het ligt ook nu nog op ongeveex 8 km ten vees ten van Callantsoog op de bodem van de zee, die daax 18 m diep is. ENKELE OPMERKINGEN BAKSEN: Het dxaaien van een stuk geschut om een vextikale as, loodxecht op het opstellingsvlak ovex stuuxoooxd 06 bakbooxd. ELEVEREN: Het bewegen van de loop van het geschut: van beneden naax boven. Het tegengestelde bewegen, dus van boven naax beneden, heet VOMPEN. 193 9 Hx.MsKanonneexboot 'Johan Mauxits van Nassau' Ve genoemde nummexs 1,2 en 3 van 'de Clock' jaaxgang 1986 zijn nog vexkxijgbaax bij de 6-Lxma Leguit en de 0.1/. I/. DEOUDSTEVANCALLANTSOOGALLERTI JDEN__? In 'de Clock' no.3, jaargang 2, blz. 51, schreven we over het feest dat de Callantsogers destijds organiseerden ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van hun dorpsgenote Geertje van den Berg. Deze Geertje werd op 10 april 1813 geboren en overleed op 15 januari 1915. Ze was toen ruim 101 jaar. Weet iemand of er nog Callantsogers ouder zijn geworden dan bovengenoemde vrouw? 11

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 11