GERT VI VRIES SCHRIJFT ONS Bij het stukje van de heer J.Baken over de stranding van de 'Constance' in de Clock no. 2/3, jaargang 1986, staat een afbeelding van dit schip zoals een oude ansichtkaart die laat zien. (Zie plaatje rechts.) 60 Door de hoek waaronder de foto genomen is en door het feit dat de opname ge beurde nadat het fregatschip 'beroofd' van zeilen en tuigage op het strand lag, is niet te zien welk een fraaie, ranke driemaster de Constance is ge weest. üm daar een indruk van te krijgen moet men de foto zien die, na de stranding en de daarmee verbonden redding van de bemanningaan de bemanningsIeden van de Callantsoger reddingboot werd geschonken als dank. Daarop is het schip te zien van opzij in de vliegende storm, rollend op de branding met nog volledige tuigage en fragmenten van verscheurde zeilen. Deze foto boeide mij als kind altijd heel erg. Hij hing bij mijn grootvader, Jaap Vos - de vader van opa Vos - die hem als bemanningslid van de redding boot had gekregen. Op de foto zie je de Constance op de achtergrond in de branding en op de voor grond schuin tegen de enorme golven opworstelend de Callantsoger reddingboot. Later heb ik de bewuste foto gekregen en toen ik tijd kreeg om te schilderen heb ik een tweetal aqaurellen van het schip gemaakt, waarbij ik de redding boot heb weggelaten. Wat bleek namelijk toen ik de foto met een vergrootglas goed bestudeerde? Het schip zelf is inderdaad tijdens de stranding en even voor het vastliep gefotografeerd De reddingboot met bemanning is er later ingemonteerdevenals de grote bran- dingsgolven op de voorgrond. De montage is tamelijk primitief. Tenslotte was zo'n tachtig jaar geleden de techniek nog niet zo ver gevorderd, dat dit feilloos kon gebeuren. Maar ware dit wel het geval geweest,dan is toch bij een nauwkeurige bestude ring van de foto te zien, dat de reddingboot niet tijdens de redding gefoto grafeerd kan zijn. De bemanningsleden hebben namelijk onder hun zwemvest hun zondagse pak aan! Ook waren de meeste stoere reddingskoppen niet gedekt door de op zee gebruike lijke zuidwesters, maar door bolhoedjes en zelfs een enkele zondagse pet! Als je heel goed kijkt,blijkt er hier en daar een pijpje te worden gerookt en de stemming lijkt nogal ontspannen. Mijn moeder, die de stranding als zevenjarige heeft meegemaakt, meent zich te herinneren dat de foto van de reddingboot ver na de stranding bij een kalm zeetje op een zondagmorgen is gemaakt. Men dacht de ongetwijfeld fraaie foto van de strandende Constance nog fraaier te maken door de boot met zijn dappere schipper en roeiers er in te plakken!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 6