13e Qftschitdtnis v&n tidr 'teeid W. LASTDRAGER Wdeel 2 1931 Ltnkz, boven: Het nteuwe beeld de. V-LiAeAman' 13e.ne.de.n: Man Link* naan. n.eekti mevn.. Bn.eebaaAt, buA.Qeme.uteA. Bfieebaant, mej.Op 't Landt de keen. PA>06, voon.ztt- ten. van de MI Opnieuw heb ik om de geschiedenis van bovengenoemd beeld te ach terhalen het boekje "Het werk en leven van een 75jarige Callantsoger" geraad pleegd. In dat door P.Vos in 1963 geschreven werkje, staat "1930. Ik vertelde aldat de rots op de Buurt was voorzien van een niet al te gelukkig gekozen versieringDeze was een doorn in het oog van velen en zo ook van mejAnnie Op t Landteen beeldhouwster uit Amsterdam, die hier een zomerhuisje had. Zij had hierover reeds meerdere malen haar misnoegen uitgespro ken en stelde voor een passend beeld te makenIk moest dan proberen f 200,00 bij elkaar te krijgenWe gingen allebei aan het werk, doch zij was eerder dan ik klaarOp een goede dag kreeg ik bericht dat zij het beeld af had en dat 't in een tentoonstellingsgebouw in Amsterdam stondZe vroeg of ik het daar wou ophalen, anders moest zij het weer naar haar atelier laten vervoeren. Dus reed ik in mijn fordje naar Amsterdam en laadde het beeld op de autoHet t'ransport verliep aanvankelij k goedOp de Velserpont echter stop te de motor van mijn autoMet behulp van het pontpersoneel wisten we hem van de pont af te duwen en na een tij dj e slingeren kwam hij weer op gang.Ik hoor de wel dat hij niet erg soepel liep en besloot bij de eerste de beste repara teur dit euvel te laten verhelpen. Het was al elf uur in de avond geworden en ik wilde naar huisDit bleek niet zomaar te kunnenDe hele motor moest uit elkaaromdat er een lagertje was uitgelopenIk kon daar niet op wachtenOp mijn vraag of ik er nog mee thuis kon komen werd geantwoorddat alles alleen nog maar: erger kon wordenIk besloot toch maar door te rijden. Het enige voor deel wasdat ik de klakson niet hoefde te gebruikenzoveel lawaai maakte hij En zo kwam ik laat in de nacht met "de Visserman" in Callantsoog aan. Het beeld heb ik zolang in de werkplaats gezetIk heb echter geen geld bij elkaar kunnen krijgen om het te betalen. Bij een later gesprek met Annie Op t Landt kwam het zoverdat zij het gratis ter beschikking stelde Het beeld is daarna op de rots geplaatst en met een officieel tintje is het de 14de mei 1931 aan de gemeente overgedragen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 5