Het Zwanenwater bracht dit keer de meest verrassende natuurvondsten aan het licht, varierende van goudgeel gloeiende dotterbloemen verankerd in een moerasje op nau welijks een halve meter afstand van de nog karig gekleurde takjes van de dophei op een naar het water afdalend duinhel1inkje tot een kolonie van bruine kikkers, die zich in het lauwe water van hun blinkende poel alleen maar druk schenen te maken over de instandhouding van hun soort. Op Eerste Paasdag woonden we de kerkdienst bij in het blinkend witte kerkje met 't parmantig groenhouten torentje aan de Zeeweg, alwaar het een merkwaardige oecume nische ervaring was de aloude Psalmen van David gelijktijdig te horen zingen in het Nederlands en het Duits. Bij het verlaten van het kerkje kregen we allemaal een bosje witte narcissen aange boden met daarop de woorden 1 De Heer is waarlijk opgestaan'! Buitengekomen zei de branding daar 'Amen' op. Als vanzelfsprekend huurden we in het najaar het huisje weer! Toen bouwden storm en regen een decor voor een groots juttersfeest. Op een zeer stormachtige avond ging de mare door de laantjes, dat de materialen voor de strand tent van Vos door de zee dreigden te worden weggevoerd en onze jongens stonden met gloeiende koppen op het hoge duin om mee te helpen redden wat er te redden viel. En zij keerden terug als ware zij de helden, die het goud van de Lutine hadden ge borgen. Jan J. Juist 1------- 71 Htlp mee gnavtn i.n de geóckêedettêé van CatCantóoog. ijJonA Lid van de fica-to-tXacde lfeA.tru,g<ing.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 17