iiclw bezch-ouxci-ncjen. vau ee-tx W-daa-st" (deel 3 En toen kwam die stralende paasweek, die ons op slag bekeerde tot overtuigde Cal 1antsoger-gangers Een verheugend goede schoolprestatie van onze zoon vormde de directe aanlei ding. Hij koos als welverdiende beloning een vakantie aan zee met medeneming van enige van zijn kornuiten. En vanzelfsprekend viel de keus toen op 'thuis je van de personeelsvereniging in Callantsoog, pal achter de zeereep. Dit keer begroette de Kop van Noord-Holland ons op zijn mooist, met een stra lende zon in een wijdse koepel van louter licht, boven een immens vlak land, waarin strakke bloembol1envelden duizenden goudgele narcissen aan het uitbroe- den waren om het uit te trompetteren, dat het lente was geworden. Keurig geklede scholeksters bevestigden dat ten overvloede op de velden en aan de boorden van de wegen. Boven de duinen en het strand zeilden de meeuwen met een doorschijnend wit kleed door het immens blauwe luchtruim. Het was of heel de wereld pas gewassen was, om naar het aloude schoolreisjeslied te spreken. De ganse vakantie aan zee werd één feest. Lange strandwandelingen leverden verrassende vondsten op: geheimzinnige flessen, waarin boodschappen van reeds lang overleden zeerovers wel werden vermoed maar niet gevonden; stukken wrak hout, die tot het bouwen van rustieke onderkomens noodden. En een gaaf stuk vistuig, dat, meegesleept, gebruikt kon worden voor de constructie van een volleybalnet op het veldje naast het huisje. Deze aanleg leidde tot een lang durige vol 1eybal-competitie, waaraan al ras ook de buurkinderen van de Op 't Landtweg deel namen's Morgens vroeg meldden die zich reeds aan de deur voor de eerste set en niet zelden kon het tournooi eerst 's avonds worden afgerond bij het schijnsel van een stormlantaarn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 16