krijgt men een indruk door de af in 'Zeshonderd jaar water en land' Van de eerste boerderijen in 'Groote Keeten' beeldingen te bekijken op blz.411 (fig.113) van Henk Schoorl(Zie ook de tekening op de vorige bladzijde in deze 'Clock') Deze afbeeldingen zouden wel eens de boerderijen kunnen voorstellen van: a. Aarjen Aarjansz. Vader, gehuwd op 4 mei 1655 met zijn (eerste) vrouw Griet je of Guurtje Pietersd. van Oude Niedorp, dochter van Al it Pietersd. b. de weduwe van Cornelis Jansz. Abbestee. Haar meisjesnaam was Maritje of Maertien Reijers. Zij was in 1648 met een attestatie uit de Oude Zijp ge komen. De Zanddijk, die dus in 1611 werd voltooid, was niet alleen bestemd voor be scherming tegen de stormvloeden die zich nog over het aangrenzende waddenge bied met de namen Koegras, Gorsen, Buitenveld e.a. zouden kunnen uitstorten. In de dijk om de Wieringerwaard waren na de stormvloed van 20 januari 1610 ver schillende gaten gevallen, zodat het water daar weer was ingestroomd. Door de Zanddijk aan te leggen, hoopte men ook de Wieringerwaard voortaan te beschermen tegen het water uit de Noordzee. (Pas in 1611 slaagde men er in de bedijking rond de Wieringerwaard te her stel 1 en) AtteAtatte Bewlj-6 van oveAAc.kAa.jvi.ng van de. ene keAkettjke gemeente naaA de andetie. naaA VlAck Abbettee. 1651. Ve date stippen op de plaatA waaA 'de Helmdljck' en 'de Sandt Vijck' op elkaaA aantlutten stelten de eeAAte 'keeten' vooa. UandaaA. dat het buuAtichap ook wel 'In de Keeten' weAd genoemd. liJoAdt veAvotgd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 10