In 1556 vond herstel plaats - Zie figuur 10B - De Zuiderschinkel stoof op tot een zwaar dijk!ichaam, waardoor deze tij dens de Al 1erhei1i- genvloed van 1570, hoewel beschadigd, toch niet doorbrak. De Zijperlanden werden tijdens de vloed volledig ge ïnundeerd. In de jaren 1571 en 1572 werd de Zijpe opnieuw droog gelegd en werd de Zuiderschinkel, uit veiligheidsover wegingen, westwaarts verlengd. - Zie figuur IOC -. Onder druk van de heersende oorlogstoestand - de tach tigjarige oorlog - werd deze aanleg reeds in 1573 weer prijsgegeven aan inundatie, waarna een periode volgde van algehele verwaarlozing van de dijken. Van de tot solide dijk opgestoven Zuiderschinkel was aan het einde van de 16de eeuw derhalve nog maar een kwart over. Wondt veAuolgd. Fig. 10B Reconstructie van Callantsoog en de noordkant van de Zijpe in zijn tweede bedijking, van 1556. Schaal 1 100 000. Fig. 10C Reconstructie van Callantsoog en do noordkant van de Zijpe in zijn derde bedijking, van 1.572. Schaal 1 100 000.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 8