Q; O HET NOORDERKWARTIER BENOORDEN ALKMAAR IN 1300. MRlNGC RLANT Ni®dorper Ccyy&ffi Nkj nia/é ewp Amh< ,§zfcr~ KAART 1 UU: Ge^ichiedenxj, van den poldeA. KaJLlenbooq l.V.van dei Meel, '-ó Giave.nh.age., 1939. Daar het water van de Zijpe een bedreiging voor West-Friesland vormde, werd er uit die règio al spoedig aangedrongen op bedijking van de Zijpe. Hoewel in de 15de eeuw reeds octrooien tot bedijking werden verleend, duurde het tot 1553 voordat de bedijking een feit was geworden. Tegelijk met de bedijking van de Zijpe werden er verbindingsdijken met 't Oghe aangelegd. Dit waren de NOORDER- en ZUIDERSCHINKELDIJK. Deze moesten voorkomen dat er open gaten tussen 't Oghe en de Zijperdijk zou den ontstaan. De figuren 10A t/m 10B tonen de diverse bedij kingen aan die in de loop der tijden plaats vonden. De eerste bedijking in 1553 - zie figuur 10A- werd niet al te best uitgevoerd, met als ge volg dat reeds in 1555 door de zee ettelijke gaten werden geslagen. b« d«r Pethem tv ouder Opm. Fig. 10A Koeonstructie van Callantsoog en de noordkant van de Zijpe in zijn eerste bedijking, van 1553. Schaal 1 100 000.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 7