ÜCHrN 6W NU v 0 R p s p L E1 w 11 Ilan 7952 tfm 1954 veA- kocht de familie Lan - gevetd vanuit een ge- deette van deze bouw- vat nog gnoente en iaait Op fioto A, die In 7 952 genomen weAd,Ataat een in slechte Ataat veA- keAende Atotpbo eAdenij Het bouwjaaA tb niet bekend, maaA ket zat venmoedetijk dinect na de gnote bnandvan 1874 zijn geweeAt. Het taatAt woonde de familie P.Mooaj Tz. en. in. In de heA^At van 1954 weAd de boen.deAi.j ge- Atoopt en venjieeA. op die ptaatA de zuivethandet met woonhuiA en ganage van de ^amAtwe Boeden. Deze zaak wend an mei 1955 geopend. Zie fioto B. Op ioto C zien we het pand in 1985. Het i& veAbouwd, waandooA het gehete vooAAte gedeet- te atA winket gebnuikt kan woAden. De hamiLLe Steketen - buAg veAkoopt en. dan gAoente en inuit. t In 1987 iA deze zaak oveAgenomen doon Ron Sto^enA en Lucia v.d. Ptoeg. SJ'tt i'a t H

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 2