De afgelopen zomer heeft de hiernaast af gedrukte tekst in de Mini-Omroeper gestaan. Ook op een van de buizen, die gebruikt wer den bij de zandsuppletie,werd door Frits Vos deze tekst geschilderd. Onze 'advertentie' op het strand was een on derdeel van een heel lang schilderij, waar aan tientallen schilders deze zomer gewerkt hebben. Misschien is dit schilderij wel het langste dat ooit in de wereld gemaakt is. Het geheel is vastgelegd op de film en er zijn ook foto's en dia's van gemaakt. Er zijn plannen om een en ander deze winter ten toon te stellen. KANONSLOOP BIJ SI.MAARTENSZEE Naar aanleiding van een artikel in de Schager Courant van 25-7-1987, betreffende het vinden van een oude kanonsloop bij de strandophoging tussen Callantsoog en St. Maartensz.ee, heeft het bestuur van onze vereniging contact opgenomen met de con servator van het Marinemuseum te Den Helder met het verzoek de loop in bruikleen te krijgen. De conservator ging hiermee in principe accoord, maar stelde twee voorwaarden: a De loop moet niet'voorzien zijn van bijzonderheden, die voor het museum van be lang zijn. b Onze vereniging moet over een blijvende expositieruimte beschikken om de loop onder te brengen. Het voorwerp bevindt zich op dit moment op de Rijkswerf Willemsoord. Zoals het in het krantenartikel staat vermeldt, is het één bonk roest. Het zal worden gezand straald. Het bestuur kan in oktober 1987 wederom op het verzoek terugkomen. Nu maar duimen, dat we dan een expositieruimte hebben. meterlef ^ai^®mUS5gJbracw ter staat MET 'DE CLOCK' OP DE KOFFERMARKT IN DE GROOTE KEETEN. 4-8-'87. Het was een goed idee om in de koffer van een auto de verschillende uitgaven van de Historische Vereniging ten toon te stellen. Tientallen marktbezoekers konden geïnformeerd worden. Zes personen meldden zich aan als lid en voor ruim honderd gulden werd er aan oude ansichten en Clocken verkocht. Jammer dat al om even half negen door het slechte weer de koffer dicht moest. CONTRIBUTIE Wil iedereen even kijken of hij via de door hem toegestuurde acceptgiro de contri butie over 1987 al betaald heeft? In het kasboek van onze penningmeester zijn na melijk nog een paar open Plekken.^^^^J^- DE 200ste KOMT ER AAN!i! Het is bijna zeker dat we op vrijdag 2 oktober in het Dorpshuis bekend kun nen maken wie het 200ste lid is gewor den. nes 've ciecK' itn lUXgaot van dt Uiitonlicht VvuMg-utg CatLaiUiOog Ti koop bij: LtgaU At V.V.V. hti kanonsloop aolpaajid.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 18