Skelet geeft geheim -nog- niet prijs Story werd een uur de tijd gegeven om de Prinsenvlag te hijsen. Zo niet "dan komt het bloed der Uwen op Uw hoofd". Tijdens de aan boord.van de "Washington" gehouden krijgsraad deelde Story mee dat toen hij alarm liet slaan, het volk niet naar de stukken was gerend, doch tot op het halfdek was doorgedrongen, roepend, dat men niet van plan was te vechten. Men had zelfs de Bataafse vlag vertrapt, kanons ontladen en kardoe zen overboord gegooid. Op de andere schepen was de toestand het zelfde. Toen de kapiteins zich naar de krijgsraad begaven, ontstond een volslagen oproer. Uiteindelijk werd besloten de Bataafse vlag neer te halen ten teken van over gave.. Men weigerde echter de Prinsenvlag te hijsen. Mitchell verklaarde de schepen voor de Prins in bezit te nemen! Hij zorgde er zelf voor alle schepen te voorzien van de Prinsenvlag. Na de overgave klonken van alle schepen de oude Oranjeliedjes en het Oranje hoven. Op aller borst prijkte het Oranje. Aan boord werden door de Engelsen prijsbemanningen geplaatst. Behalve het Texel-eskader raakte de Bataafse vloot ook de in het Nieuwe- diep en in de haven liggende schepen kwijt,dat waren: de "Broederschap" - 54 stukken - de "Hector" - 44 stukken -, de "Ver wachting" - 65 stukken - het "Duifje" - 44 stukken - de "Expeditie" - 44 stukken - de "Constitutie" - 44 stukken - de "Unie" - 44 stuk ken - de Sybille Antoinette" - 44 stukken - de "Heldin" - 32 stuk - ken - de "Minerva" de "Venus" de "Alarm" de "Drechterland" de "Gouda" de "Vredelust" en de "Valk", schepen van 24 stukken en minder, alsmede 7 opgelegde transportschepen. In mei 1986 stond het hiernaast staande ar tikel in de Helderse Courant. DEN HELDER - Het skelet dat een aantal weken geleden op het strand tussen Den Helder en Cal- lantsoog is gevonden zal in juli wor den onderzocht door de 'graven dienst' van de Koninklijke land macht. Die gaat onder meer aan de hand van de gebitstatus trachten de geheimen van het bij de vloedlijn opgegraven geraamte te ontsluie ren. De hoop is voorts gevestigd op een uniformknoop die bij het skelet is gevonden en waarop duidelijk het j cijfer '2' herkenbaar is. In musea wordt gekeken wanneer en op wel ke uniformen dergelijke knopen werden gebruikt. Bij het skelet, dat van de gemeentepolitie de koos naam Charl heeft gekregen, is, naast een fraaie haarlok, ook een musketkogel gevonden. Gedacht wordt vooral aan de veldslagen die zich in de Napoleontische tijd in de kop van Noord-Holland hebben af gespeeld, en waarbij onder meer Fransen, Russen en Engelsen be trokken waren. In die tijd waren bovendien de duinen tweehonderd meter verder zeewaarts, hetgeen aannemelijk maakt dat het om een gesneuvelde soldaat gaat die des tijds in de duinen is begraven. Een Helderse tandarts heeft 'Charl' ge schat op achterin de twintig jaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 17