100 J Op 10 april 1913 vierde de weduwe Geertje van den Berg haar 100ste verjaardag. Dat was zö bijzonder, dat de burgerij voor haar een groots feest organiseerde. Het fanfarekorps uit Julianadorp werd uitgenodigd en die begonnen op die feest dag met een aubade voor het huis van de jarige. Later op de dag liepen ze nog mee in de optocht van versierde fietsen. Het huisje waar Geertje woonde - nu de Dorpstaveerne - was te klein om ieder een te ontvangen.Want werkelijk alle dorpsgenoten waren gekomen! Geefvtje van den Beng OvetiZeden 15-11-1915 OJte henkent op bovenstaande ^oto nog pesuonen? Zo ja, wtlt u dan kontakt opnemen met de redactie van 'de Cloek' De leegstaande pastorie was een ge schikt alternatief. Van buiten werd hij versierd met een ereboog, dennegroen en bloemen. Binnen waren vanzelf ook de nodige bloemen en in de grote kamer zat de jarige Geertje in haar eigen grote leunstoel te genieten van al die be- 1angstel1i ng Tot 's avonds laat was er nog feest, in de beide cafés, die toen eigen dom waren van Jan Vos Az en van Jan Vos Dz De beide 'Jannen' werden door de bijnamen 'Jan Keers'en 'Jan de Snark' uit elkaar gehouden. Voor Geertje en haar' dorpsgenoten was het een feest geweest om nooit te vergeten!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 15