Feest=Programma MUZIEK VOOR DEN DANS 1813. 10 April. 1913. CALLANTSOOG, ZANG der Schoolkinderen. FEESTREDE, te houden door den heer Joh. LANGHORST: Rijtoer van de Jubilaresse in eealandaue?. Daar^ctiterJe familie, en optocht der schoolkinderen; de feesteomiflissie. Receptie in liet lokaal -van den teer J. van 4en De entree voor den draaimolen is tot 4 uur gratis. In beide Café's 1 ter gelegenheid van het eeuwfeest van Mei. G. VAN DEN BERü-MOOIJ. DUS MORGENS lö UUR DES MORGENS 10' 2 UUR DES MORGENS «UUR Fractatie der Schoolkinderen. DES MIDDAGS 12 UUR DES NAMIDDAGS 12%-r2 UUR DES NAMIDDAGS 2 UUR Optocht met versierde R^j\viel6n. (Deelnemers enkel uit de gemeente). DE FEESTCOMMISSIE. 50

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 14