TOELICHTING BIJ VE TEKENINGEN VAN 'VE ROTS' EN 'VE BUURT MET WATERKUIL' DE ROTS De heer P.Vos Jnz. had in 1924 een foto genomen van 'zijn rots'. Het negatief, toen nog op een glas plaat, had hij bewaard en kwam bij het opruimen van de zolder in zijn voormalige woning weer te voorschijn. Onze fotograaf maakte een afdruk maar het negatief bleek niet goed genoeg meer te zijn om een scherpe afdruk te maken. Hans Raap heeft zich toen over de vage kopie gebogen en duidelijk ge tekend, wat er onduidelijk opstond. Zodoende kunnen we onze lezers nog waarheidsgetrouw 'de rots met fon tein' laten zien. Op deze tekening staat ook nog het oude raadhuis met zijn luiken. Links daarvan staat de bakkerij van Slijkerman, die op 21 maart 1932 is afgebrand. Het daarnaast staande 'Armenhuis' dat door vier gezinnen bewoond werd, brandde al in 1929 af. De boerderij, die geheel links staat, werd jarenlang door Piet Mooij be woond. Deze oude 'stolp' werd helaas ge sloopt in 1954. DE WATERKUIL Hans Raap heeft ook deze tekening gemaakt naar een foto. U ziet behalve de waterkuil, van links naar rechts staan: Het 'Oude Huis' waarin Jan de Wilde zijn werkplaats had. In de tweede wereldoorlog werd door een vliegtuigbom dit huis totaal ver woest. Van de boerderij daarnaast stortte toen een zijmuur in. Grietje Vos- Louwe werd daardoor gedood. De tweede bewoonster van de boerde rij, mevr.de Wit,(dorpsgenoten zeg gen Tante Jaantje) bleef ongedeerd. Zij bewoont nog steeds de boerderij Rechts daarvan stond, destijds nog een boerderij. Kees Kater woonde daari n Helaas is ook deze 'stolp' gesloopt. Dat gebeurde in 1946. 'Ve. VEóó&Aman' zoaJU kij En 1965 voot kzt be.ja.aAd&npenA'ton aan de Stuyvzzandwtg Atond.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 12