Ve weg was namelijk niet bneden dan li meten. Ve benm langs de mg lag kien. zeken 40 cm boven de weg. Toen hij zou mgnijden,kneukte en een wiel van z'n auto in elkaan. Het wanen toen nog kouten wielen.Omdat kij in ket bezit van een nesenvewiei was, is kij ween. weg weten te komen. Bovengenoemd voonval was de aanleiding om de bestaande situatie te gaan ven bet enen. 's Avonds na de dagtaak begon ik met enkele schooljongens eenst alle goede zoden ai te steken. Vaanna wend het oventollige zand naan ket midden gene den, zodat het tennein geheel vlak kwam te liggen. Het zand dat oven was wend op een koop geneden. Vaanna hebben we in het donp en in de omgeving envan alle gnote keien bij elkaan gezocht en daanmee de koop zand bedekt. Aan weenszijden heb ik nog enkele nisjes gemetseld, zodat het op een oven- blij is el van een oud kasteel leek. Een bnede stnook om deze nots benutte ik om bloemen te planten. Vaanom keen wenden de bewaande zoden gelegd, zodat het geheel stuiivnij kon wonden opge- levend. Zo kwam Callantsoog,volgens de heer P.Vos Jnzaan zijn rots. ROTS EN FONTEIN In 1925 telde Callantsoog 997 inwoners. In dat jaar kregen de Callantsogers waterleiding De waterkuilen op de Buurt konden worden gedempt. Hiervoor in de plaats kwam een grote welput, die dienst moest doen als er brand zou komen. De V.V.V. liet op de rotspartij een fontein aanleggen, die dan in droge tij den de planten kon besproeien. Voor die fontein gebruikte de heer P.Vos Jnz. een aangespoelde Engelse mijn. Deze had hij met cementspecie besmeerd, zodat de mijn op een vaas leek.Daar plantte hij een oude boomstronk op en daarnaast een kabouter met een straal- pijp. (Zie de tekening op de vorige bladzijde.) P.S. Oude Callantsogers hebben uw redacteur verteld, dat het geheel niet zo fraai was en daarom wel eens 'de ramp van Borculo' werd genoemd. In de volgende CLOCK van CALLENS-OOGHEpubliceren we meer over 'de ROTS'. Tevens kunt u dan lezen, hoe de Callantsogers aan het beeld de VISSERMAN' zijn gekomen. Dit beeld heeft namelijk vele jaren boven op 'de ROTS' peinzend in de richting van de zee gekeken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 11