En oIa het in Vecemben. weeA EenA atoomt oIa dfuie jaoA vAoegeA, keet, Van iA die Aug geen peulAchil waaAd, WaaAvan geen atakje woodt geApaaAd Een enkle goll Amakt hem teA'neeA, En dan - dan zie 'k geen uitkomAt meen.!" "Hoe lang iA wel het zwakke deel VeA weoing, Baat?" - "Hoe lang? Hooit veel lal 't Achelen, dat het naaA ik gió, Wel hondeodvijItig meteAA Ia- "UaaA heelt men dan niet ingezien, Vat men daoa noodig hulp moet bien, Vat koAt geen duizenden, zoo 'k meen, En 't kwaad waa dan miAAchten geleên, AlthanA vooa 't nadaend heAlAtgetij Hu iA de beAte tijd vooAbij." - "Vat zeg 'k met u, mijn waoA.de heeA; Hu ben ik bang bij wind en weeA. UaaA wat ik u nu vAagen wou, Vat Ia, geen boAAel vooa de kou, --- MaaA dat gij naaA den Haag eenA gaat, En daaA de klachten gelden laat. Zeg aan de gAoote HeeAen daaA, Vat men, tot wefiing van gevaoA, Hu vooa HooAd-Holland zoAgen moet lZooAeeAAt om 't wateA, wild en hoog, Te houden buiten CalandAoog. [1 Kan dit niet meeA gebeuAen, dan Ga men aan 't weAk met hondeAd man, En make dan de Acheiding dicht Vie tuAAchen onA en 't Koegfuu ligt. [2] Van woAclt het wateA daaA gekeeAd En gAooteA onheil algeweeAd. MaaA 't HooAdkwaAtieA blijlt dan beAtaan!" - 'k Belool je hulp, mijn goede man, 'k Zal helpen, wooa ik helpen kan, Want 'k zie, dat gAoot gevaoji hieA dAeigt En lal hij die daaAbij zwijgt." - P.B. 1) Ve poldeA CalandAoog. 2Vie Acheiding beAtaat vooa een deel uit een zandAug, waaAin dooA uitgfiaven gAoote gaten ontAtaan zijn. Vooa Ligt dn dood van CallantAoog. Vooa aan den aehtetikant veel zand Te Atofuten met bekwamen hand? Ea zal dan nog wel veel veAgaan

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 9