In 1977 heeft men de bestaande duinen voor het dorp opgehoogd. Met auto's werd het zand, nadat het met schepen door het Noordhol1 andskanaal was aangevoerd,op de duinen gebracht. Zodoende werd het duin voor het dorp tot 18 meter opgehoogd* In 1980 heeft men het duin vanaf de strandslag Voordijk tot bijna aan de strand- slag Abbestee verhoogd. Het zand werd vanuit de Waddenzee per schip naar de Stol pen gebracht en vandaar door een buisleiding naar Callantsoog geperst. In 1986 heeft Rijkswaterstaat door de firma Cobla vanaf de strandslag Voordijk tot aan de strandslag Kieftenglop voor de bestaande duinenrij 1,3 miljoen m3 zand laten storten. Het zand werd door een speciaal voor dit soort werk geconstrueerd vaartuig, de Alpha Bay, uit het Schulpengat gehaald. Voor Callantsoog perste dit schip zijn lading door een 800 m lange buis naar het strand. Vandaar werd het weer door buizen naar de plaatsen van bestemming geleid. Er ontstond zodoende een nieuwe duinenrij van 40 m breed en 6 m boven N.A.P. lij kteZpzn ook! landéupplttiz zomzK. 1986 foto Jaan VimaJL 19 Geraadpleegde literatuur J.Baken Gzn. Sprokkelingen uit de historie van het zeedorp Callantsoog. H.Schoorl 't Oge. P.Vos Jzn Het werk en leven van een 75 jarige Callantsoger I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l+l I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I I I I I I I I +-H- I I I I I I I I I I II

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 5