Z&ndsupplette voor C^lU-ntèoo^ W.Lastdrager (deel z) In 1818 en 1819 werd ter beveiliging van de duinen voor het dorp een strandhoofd aangelegd, bekend onder de naam van de "Zeewering van Callantsoog". Op den duur heeft dit "Stenen Hoofd" het niet kunnen houden en na de stormvloed van 1836 werd het 'verlaten' en opgeruimd. - Zie het kaartje hieronder. - In 1897 zorgde een zware storm voor zoveel afslag van zand, dat voor het dorp, volgens het zeggen van P.Vos Jzn.,nog maar een duinenrij van 4 m hoog en 10 m breed overbleef. In 1898 werd die duinenrij door gedeeltelijke afgraving van het duin "de Sein - post" flink verbreed. Enkele huizen en ook de school moesten voor die duinver - breding wijken. Ze werden gesloopt en elders weer opgebouwd. In 1899 werden voor het dorp drie strandhoofden, door de inwoners 'dammen' ge noemd, gelegd. In de jaren 1900 - 1902 werd de rij tot Groote Keeten verlengd. Ook na 1900 bleef men met tussenpozen van soms enkele jaren zand voor Callants oog storten. Aan de strandhoofden bleef men eveneens werken. Ze werden eerst verhoogd en ver lengd en later weer verlaagd! Veel hielp het echter niet. Als het de zee uit kwam, en het kwam haar nog al eens uit, dan nam ze zand weg. Daartegenover stond dat er jaren waren dat de zee een gedeelte van het zand teruggaf. In 1961 was er op het strand zelfs een zodanig groot stuifduin ontstaan, dat men het de moeite waard vond om het naar 'binnen' te schuiven. Een bungalow van de fam. v.d.Poll en een loods van de reddingsmaatschappij, die aan de landzijde tegen het duin aanstonden, moesten worden afgebroken. 18 Ve kiU,t bij GAoote Keeten en CaticintAoog, gezien uit zee. Fragment uit een kacuut va.n A.R.BlommendaJL, 1S6S.0pmeA.king: vooa Cattuntsoog zijn eA nauweLtjkA duinen. JCUin* f(t/anAr«/*rr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 4