Hoewel niet alle standhouders tevreden waren, kan de Historische Vereniging op een bijzonder geslaagde tentoonstelling terugzien. Ruim 250 personen beklommen het trapje naar het toneel in het Dorpshuis en bekeken daar de foto's uit vroeger tijden. Er meldden zich 17 nieuwe leden aan, voor ƒ70,00 werden er reeds verschenen nummers van 'de Clock' verkocht en er kwam door oude ansichten te verkopen een beginkapitaal om een uitgave van het boekje 'Opa Vos vertelde' mogelijk te maken. - 95,00 - GENEALOGIE Een ieder, die belangstelling heeft voor het maken van een stamboom, dus wie waren zijn voorvaderen, moet maar eens de eerste vrijdagavond in oktober '87 vrijhouden. De Historische Vereniging nodigt dan deskundige genealogen uit naar Kolfweid te komen om de leden voor te lichten hoe men zoiets zou kunnen aanpakken. Dus tot 2 oktober, 's avonds 8 uur. NIEUWE OPLAAG VAN 'DE CLOCK' 1986 Om aan alle aanvragen naar het allereerste nummer van 'de Clock' te voldoen, is dat nummer herdrukt. Het is evenals alle andere nummers r=,n u,--+ in CaNantsoog bij de firma Leguit en* te K00p' de V.V.V. In Groote Keeten bij 'het Coraaltje' HET ONTSTAAN EN VERGAAN VAN CALLANTS006 Is ons dorp de tweede, derde of misschien de vierde nederzetting die de naam Callinge, Callantsoog of iets wat er op lijkt, draagt? De heer H.Schoor!, de schrijver van het boek 't Oge, komt vrijdag 20 novem ber hierover spreken in het Dorpshuis. ACCEPTGIRO'S Onze nieuwe penningmeester, de heer J.van Scheijen, verzoekt u op de toege stuurde acceptgiro's uw handtekening te plaatsen en het nummer van uw giro- of bankrekening in te vullen. Mocht u een acceptgiro ontvangen, terwijl u al de con tributie voor 1987 betaald heeft, wilt u dit dan aan een van de bestuursleden melden? De te strakke opstelling van de computer is aan bo vengenoemd euvel schuldig! VRAGEN OVER GENEALOGIE Voor alle inlichtingen over genealogie kunt u dagelijks terecht bij: Het Centraal Bureau voor Genealogie, Prins W.A1exanderhof 22, Den Haag. Postbus 11755 CALLANTSOOG ZELFSTANDIG Onze nieuwe burgemeester, de heer Vierhout, hield in zijn eerste toespraak in de Gemeenteraad op 6 mei 1987 een krachtig pleidooi voor een zelfstandig Cal lantsoog. Hij meende, historisch gezien, dat Callantsoog daar recht op had. Een deel van de historische feiten had, zo zei de spreker, hij ontleend aan artikelen, die hij gelezen had in 'de Clock'. WIE WORDT HET TWEE-HONDERDSTE LID Bij het ter perse gaan van dit nummer was het aantal leden 181. Voor de 200ste heeft het bestuur een verrassing in petto.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 2