FANCY-FAIR De burgerlijke gemeente kreeg er toen dus een taak bij. Dat zal wel niet welkom zijn geweest, vermoed ik. 1) Nadat de eerste restauratie van de kerk - en in combinatie daarmede ook van de toren - in 1925 werd voltooid bleef in de toren nog een oud verwaarloosd uur werk achter. Hierover geef ik nu 'het woord' aan de Cal 1 antsoger, wijlen Pieter Vos Jbz. Hij schrijft in zijn "Het werk en leven van een 75-jarige Callantsoger"(dec.163) het volgende: "Het oude uurwerk (van welk jaar? Bk.) dat elke dag moest worden opgedraaid werd niet meer geplaatst, dit te meer omdat het met touwen vanuit boven in de toren over katrollen liep. Als dit uurwerk tot ongeveer 3 uur 's middags had ge lopen, hingen de touwen en de loden grote keien) voor de kerkdeur, zodat je nauwelijks in de kerk kon komen. De Callantsogers wilden toch graag weten hoe laat het was. Er werd een uitgebreide commissie benoemd uit Koegras, Groote Kee- ten en het Dorp. Deze maakte plannen. Besloten werd vanaf 23 tot 31 juli 1927 een fancy-fair te houden. Dit werd een groot succes. We hadden er ook nog een verloting aan verboden. Drie bestuursleden trokken naar Amsterdam en na twee dagen waren ze er in ge slaagd een passend uurwerk te bestellen. Op 28 juli 1928 werd het de burgerlij ke gemeente aangeboden. Nu was het weer zo'dat men kon zien, hoe laat het was." Aldus 'Opa Vos' In hoeverre deze bepaling later in deze turbulente tijd rechtsgeldig en toe passelijk is bebleven, bestaat twijfel. Zie daarover het artikel van mr. P.C. Avis in 'de Speelwagen' jaargang 1949, blz. 340 t/m 342. (De redactie hoopt in een van de volgende nummers hierop nog terug te komen.) CALLANTSOOG. Uurwerk in den Gemeentetoren, Veze aankondiging t>£ond n een Fancy-FaJji CouAant die In juli 1 927 kuit aan kuit it be.zoagd. De heer Kuiler wil weten hoe het 'de klok' in de Tweede Wereldoorlog is vergaan. Waar is 'de klok' ondergedo ken geweest? Wie waren erbij betrokken? Er is een fotootje aan de re dactie gegeven, waarop te zien is hoe de klok in de to ren wordt gehesen. Wie waren daarbij? Wanneer was dat? (1946?) Graag een telefoontje. 02248-1598 Ve tekening van ket keAkje uead gemaakt dooa C.J.Vaai. 27 ten bate vin een te houden op 23, 24, 2i, 30 en 31 Juli 1927, In het groote Gebouw val» den Rijkswaterstaat. EERE-CpMITE. J. KOSTER, Burgemeester van Winkel, Voorzitter. H. ERIKS, Petten. W. HOUWING Helder. G. J. LOVINK Anna Paulowna. J. DE MOOR Zijpe. E. E. OTERDOOM, Arts, Zijpe. T OF. PAPPER Tng. P>!- ''ntcrr-taat, Petsen, Vele Attracties. Ruime Consumptietent. Groote Dansvloer. Eerste klas Jazz-Band. OFFICIÈELE OPENING ZATERDAG 23 JULI, des namiddags 4 uur, door den Voorzitter van het Eere«Comlté.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 13