liet opspuiten 193Ö Uit het keurig ver zorgde werkstuk o- ver zandóuppietie van HEWE v.d. VOOREN, Zeerling Zn do, 4 de kZas van de F Aan - kendaeisekooZ te CaZZantsoog, heb ben wij onderstaan de 4takjes overge nomen. Wat gaan ze precs.es doen1 Ze gaan het strand verhogen. Dat doen ze met de Alpha Bay. De Alpha Bay is een baggerschip. Het zand halen ze uit zee, uit de vaargeul het Schulpengat, een vaargeul naar Den Helder. Omdat een vaargeul diep moet zijn, halen ze daar het zand vandaan. Hiernaast zie je een tekeningetje waar de vaargeul precies ligt. De stippel 1 ijntjes geven aan hoe de boot na-ar het Schulpengat vaart.Het strand wordt ongeveer 3 meter verhoogd. Daardoor moet het strand voor jaren bestand zijn tegen stormen en stromingen. Er wordt over een lengte van 2700 m opgespo ten. Dat is 1,3 miljoen m3. Het werk duurt 10 a 12 weken. Het -ickip. De Alpha Bay is een baggerschip. Hij haalt zand uit het Schulpengat. Dat doet hij met een sleephopperzuiger. Dat is een soort stofzuiger, die zand opzuigt. Het zand dat opgezogen wordt, komt in het ruim terecht. Als dat helemaal vol zit, vaart het baggerschip richting Callantsoog. Het schip heeft een 1 engte van ongeveer 115 m. Aan boord zijn 20 mensen. In het ruim gaat 3200 m3. Dan zit 't schip vol. Om één keer rond te gaan verlies je 3 uur. Dus, het varen naar het Schulpengat, het opzuigen, terug naar Callantsoog varen en het opspuiten bi j el- kaar duurt 3 uur. Door het opspuiten komen er geen vissen. Dat komt omdat het opzuigen heel veel lawaai maakt. De Alpha Bay vaart 24 uur per dag. Als het windkracht 6 is of hoger ligt hij in de haven van Den Helder. Ve drijvende pijpZeiding Als het schip vol is en het naar Callantsoog vaart, kan het 800 m voorde kust lijn liggen. Als het verder vaart, komt het vast te liggen in de bodem.Om het zand op het strand 'te krijgen moet er een pijpleiding van het schip naar het strand liggen. Dat hebben ze dan ook gedaan. Een drijvende pijpleiding wordt ook wel zinker genoemd. Het is erg handig dat de zinker blijft drijven. Telkens als de Alpha Bay komt, zorgt een sleepboot er voor dat de zinker zo aan de Alpha Bay gekoppeld kan worden. De zinker ligt van 800 m uit zee tot op het strand. Daar staat een tussensta tion. Dat heeft een kracht van 2000 p.k. Het tussenstation is bedacht om het zand verder te transporteren. Het duurt drie kwartier voor het ruim van het schip leeg is. Dan gaat het weer nieuw zand halen. 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 10