Een Eiland was Ik eerst, omclngelt do oh. de Zee, Seer Volk en Neerlngh-ryk, myn Scheepen van de Rhee. Op de kaart hieronder, die door Beekman gemaakt is, staat ook het dijkje gete kend, waarvan op de vorige bladzij al sprake is geweest. - Zie onderdeel 5 - Men kan zien dat de ene tekenaar het dijkje iets anders getekend heeft dan de ander. Over de grootte en de ligging van 't Oghe rond het jaar 1300 bestaat bij de historici verschil van mening. haartjes en ondoAM chalet mei toestemming van de. heer J.Baken Gzn. overgenomen uit: Sprokkelingen uit de historie van het zeedorp Callantsoog"Herdrukt In 1982. Eantsoug" landsuppletre' wordt, vervolgd rn het volgende nummer van 'de Clock' Deze regels staan op het bord, dat hangt in de Kerk van Callantsoog. Gedeelte van de reconstructiekaart van A.A.Beekman "Hollands Noorderkwartier omstreeks 1300". Dit geeft een indruk van de afgelegen ligging van het eiland 't Oghe (later Callantsoog), dat eerst door de indijking van de Zijpe (definitief tot stand gekomen in 1597) en de aanhechting daaraan door de Noord en de Zuid-Schinkeldijk de hoedanigheid van eiland verloor. Van Huisduinen bleef het tot in het begin der 16e eeuw gescheiden door het Heersdiep, dat omstreeks 1480 zelfs een diepte had van 2 5 3 vadem en toen een ankerplaats voor het Oog was o.a. voor "schepen uyt Zeelant ende Vlaanderen komende int Oog van visch te haelen" en aldaar "plachten te leggen gelijken oft een haven geweest hadde". Doch in 1505 trad verzanding van dit zeegat in en in 1526 bestond het niet meer als een doorgaande verbinding. r jp >1 r fh, nfitoVfpy\ ."'C r

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1987 | | pagina 4