In het reddingsrapport van de Noord-en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, dat de plaatselijke commissie naar het hoofdkantoor in Amsterdam stuurde, stond onder andere: Op 10 oktober 1903 stond er een hevige storm uit het WNWen. De Constance voer in ballast van Hamburg naar Pincicola - Italië 's Morgens om 9 uur strandde het "bezuiden strandpaal 12". Zowel de redding boot als het lijnwerp- en wippertoestel werden gebruikt. (Hoe de redding precies verlopen is, vermeldt het rapport niet. Zo'n rapport is namelijk alleen maar een lijst met vragen, die beantwoord moesten worden.) De reddingboot voer uit met 13 man. De boot kreeg vrij ernstige schade aan een van de luchtkasten. (In het rapport wordt over de bemanning gevraagd"Hebben zij goed gewerkt? Hunne namen". Het antwoord luidde: Ja. M.Mooij (schipper), T.Mooij, H.Zeeman, Corn.Hoek, Jb.Vos, G.Baken Jzn.KI.Hol lander sr, KI.Hollander jr, J.Hollander, KL.Verver, H.Verver, A.Thomasz en P.Kuiper. Een van de nog weinig levende ooggetuigen was mijn moeder,Guurtje Kruisveld, die als meisje van 7 jaar, aan de hand van haar vader op het strand staande, de stranding van de Constance meemaakte. Zij weet te vertellen "dat het er verschrikkelijk te doen was." In een volgende uitgave van "de Clock" hoop ik haar verslag van de stranding te schrijven. FOTO'S 'VROEGER' Wie heeft er nog foto's die betrekking hebben op: a het Luttickduin met al zijn bunkers 1940-1945) b Holywood, het nooddorpje aan de Oosterweg (1940-1945) Wij zouden die dan graag een paar dagen willen lenen.Er wordt dan een kopie van gemaakt. Deze wordt daarna toegevoegd aan de verzameling foto's die er al is. Bij een volgende tentoonstelling, waarschijnlijk met de Pasen, kunnen dan ook anderen genieten van die goede oude tijd'. Dus graag foto's aan J.VOS, ZEEWEG 29. WIE WORDT HET HONDERDSTE LID? Onze vereniging telt nu 91 leden. We zijn dus op weg naar de honderdste. Voor hem of haar heeft het bestuur een verrassing in petto. COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. U hebt nu het vierde nummer van de Historische Vereniging Callantsoog gelezen. We hopen dat het zodanig in de smaak is gevallen, dat u besluit u op te geven als lid. De contributie is slechts f 25,00 per jaar. Jeugdleden - tot 18 jaar - betalen f 10,00. De secretaris: Jan Timmerman Op t Landtweg 33 1759 GJ Callantsoog AAN TOEKOMSTIGE LEDEN 38

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 4