de Constance Beschrijving van schip en tuig door Guus Zeeman. De Constance was een driemast volschip.in 1870 van hout gebouwd op een werf in Chia- vari - Italië De lengte was onge veer 50 m met een grootste breedte van 11 m en goed voor 650 ton. Het schip had als thuishaven Stavanger in Noorwegen. De kapitein A.Klep was waarschijnlijk tevens eigenaar van het schip In het Lloyds register staat de Constance ver meld als zijnde een hou ten bark.Het strandingsrapport spreekt echter over een fregatschip, hetgeen ook uit de foto is op te maken. Het verschil tussen een bark en een fregat zit in de tuigage. Een bark heeft drie of meer masten. De voorsten dienen vierkant getuigd te zijn, dat wil zeggen dat hun zeilen, bevestigd aan ra's, min of meer dwars op de lengterichting van het schip zijn geplaatst. De achterste mast is in de lengterichting van het schip getuigd. Het waren destijds de snelle vrachtvaarders. Bij een volschip of fregat is ook de achterste mast vierkant getuigd. Als we vanaf de boegspriet in de richting van dekontzo heet de achterkant van een schip, de Engelsen zeggen 'poop', wandelen, dan zien we eerst de zeilen tussen boegspriet en eerste mast. Die noemen we de 'kluivers'. De eerste mast is de fokkemast, daar het onderste vierkante zeil fok wordt genoemd. De twee kleinere zeilen daarboven duidt men aan als 'marszeilen'. Hoe hoger, hoe kleiner de zeilen. De bovenste drie heten 'bramzeilen'. Die kunnen met wat wind ferm opbollen. De zeeman, ruw in de mond, wil bij het zien van een goed gevulde boezelaar nog weieens reppen over 'brammen'. -Wat een 'brammen' heeft die meid- Door het gangboord verder lopend ontmoeten we de 'grotemast', waaraan het 'grootzeil' bevestigd is. Ook deze mast heeft zes zeilen, die naar boven in omvang afnemen. Mast drie is de 'bezaansmast'. Tussen de diverse masten kunnen ook talrijke langsscheepse zeilen worden aangebracht, zoals brassen, jagers, apen, stagzeilen, topzeilen, vliegers. De Constance had een bemanning van 19 koppen. U kunt zich voorstellen dat het hard werken geblazen was om zo'n zeilgarderobe te bedienen. WINDJAMMERS werden deze zeilende vrachtvaarders wel genoemd. Romantiek was verre te zoeken voor het scheepsvolk, dat al vaak op zijn tiende jaar het zeemansbestaan was begonnen. Gestrand op 10 oktober 1903 ter hoogte van Callantsoog. Een Fregat 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 2