N.Z.H.R.M. OPGCfUCMT 11 NOVEMRER 1124 m STAND GEHOUDEN DOOR VR^WILLIGE BEDRAGEN -4600-01 In de lijst van geselecteerde wrakken bij of te Callantsoog trof ik nog aan: a Wrak no.0000-2877-01 met de aantekening "beveiligd". Het kan naar mijn mening niet het VOC-schip "Buitenzorg" zijn. Dit ligt namelijk in de Waddenzee, b Wrak no.5253-0426-0 met de omschrijving "hout", zonder verdere aanduidingen dan omgeving "Noordzee", c Evertsen pantserschip 12- 8-1905 Koninklijke Marine Volgens mijn kaartsysteem is van een wrak geen sprake. Mijn gegevens zijn de volgende* In de nacht van 18 op 19 augustus 1905, bij toenemende wind en zee, liggende voor IJmuiden,(in verband met een be doek van een Brits eskader) brak een ankerketting. Onmiddellijk liet men het andere anker vallen sn werden de machi nes te werkgesteld. Toch stootte het schip en raakte in een hevige branding. Door de machines kon het achterschip naar zee gekeerd blijven, terwij l.j door het slippen van de kettingen voorkomen werd, dat het schip op de wal werd geslagen.Diveise noodsignalen werden afgegeven, doch werden van de wal niet opgemerkt, dan wel niet begrepen. Eerst bij dagworden werden sleepboten uit de haven gezonden. Samen met deze boten en volle kracht achteruit slaan de machines, kon het schip vlot worden gebracht. Bij het vlot trekken was een tros in de stuurboordschroef gekomen. In het droogdok bleek, dat de kiel achter was afgebroken en het roer verloren was. Van de stuurboordschroef waren twee bladen verbogen. In de jaren 1906/1907 was het schip in reparatie, d Ever kanonneerboot 1920 Koninklijke Marine -4599-01 Volgens mijn gegevens is er van een wrak met deze naam geen sprake. De "Ever" werd in 1926 uit de sterkte afgevoerd. C.W.J.SCHAAP i ANTIEK MATERIAAL Op het ogenblijk wordt op het strand 'van alles' gevonden.Wilt u gebruiksvoorwerpen uit vroeger tijden aan de historische vereniging schenken? De afgelopen weken kwamen we zo in het bezit van een bijl, een koevoet, een hak en nog enige andere gereedschappen. Als u iets heeft,neemt u dan contact op met een van de bestuursleden. MUNITIE WORDT GEEN PRIJS GESTELD 'de Clock' is te koop bij: Dick Leguit en de V.V.V., 't Coraaltje - alleen in de zomermaanden - Nummer 1 uitverkocht Nummer 2/3 f 4,50 Nummer 4 f 2,50 Op verzoek kan er nog een kopie van het 1ste nummer gemaakt worden. - f 3,00 - Liefhebbers kunnen contact opnemen met Adriaan Kuiler.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 16