Sirenes Nassau vrachtschip 8- 9-1936 Noorse nationaliteit. 18 aan gered. -3281-01 CT\ f, O X 3597 UB 220 Teunika <-» passagiersschip 9-12-1941 Bargingsvaar- 19^ 9—1946 tuigkraan bergingsvaar- 19- 9-1946 tuig, kraan sloep 21- 3-1947 vissersschip 16-"3-1952 coaster 6-12-1964 Koninklijke Marine. Ha Duitse luchtaanval ep de 5250-1422-01 Noordzee gezonken. Vijf mijl ten westen van Callantsoog. 52°5Q'12" 13 en 104°33'57" OL. Duitss Hc.rir.0 w Ns. hij Fslg-c gö— zonken. 8777 ton, 146 x 19 x Gestrand bij paal 12. Koninklijke Marine. Gestrand bezuiden Callantsoog/Petten. Beladen aaet talk. -0038-01 -3706-01 -5102-01 -3749-01 -2686-01 -0870-01 -p- VO t Gebed van een CaZlantóogeA jutteA uit de vorige, eeouï. i ■V 0 HEER, bemant U Zn deze nacht, nu het zo v&uchnik- kelt ik 4tornt, de èckepen op zee en hun bemanningen Moet QJi echten toch een &chip 6 taanden, laat het dan niet bij Petten zijn, maan bij Cailant&oog. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 444 4 44 4 4 444 4 4 4 4 4 4 4 444 4 -f 4 -f -f 4 4 444 44 4 4 *1' Op 9 december 1986 strandde de Wieringer kotter 'Alberta® bij paal 15. Daar het schip door de sleepboot 'Limburg' weer vlotgetrokken werd, komt het niet op de wrakken- lijst te staan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 15