Uit het register van de strandvonderij van de ge meente Callantsoog blijkt, dat op 1 december 1939 een reddingboot van de "Simon Bolivar" aanspoelde en op 6 december 1939 nog aanspoelden: een red- dingskist, een reddingsboei, een misthoorn, twee sloepriemen en een houten trap. De vinder was Piet de Haan. Een paar dagen later vond Jacob Vos een met olie bedekte pilaar op het strand. Op de kop van die pilaar stonden drie kleine dolfijnen. Die pilaar heeft Jacob Vos later bij het bouwen van zijn huis aan de Zeeweg als trappilaar ge bruikt. Daar is hij nu nog te zien. TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET S.S."SIMON BOLIVAR" Gebouwd bij de Rotterdamse Droogdok Maatschappij In 1927 kwam het in dienst. Bruto/netto tonnage: 8.309 5.627 ton. Afmetingen in meters: 128 x 18 x 12. Machine vermogen: 5000 pk. Aantal passagiers: 265. BRONNEN Gemeente Callantsoog: Register Strandvonderij 1927-1947. H.J.Korver: Varen op de West, de Boer Maritiem. S.J.Graaf van Limburg Stirum: Varen in oorlogs tijd, Amsterdam 1947. L.L. von Münching: De Nederlandse koopvaardij vloot in de Tweede Wereld oorlog, de Boer Maritiem. Jacob Vos: Van hem verkregen inlichtingen. WAAR GEBEURD! Weet u iets dat vroeger gebeurd is? En u denkt dat het interessant is voor an deren om het te weten? Schrijft u het dan op of vertel het een van onze redac teuren. Wij stellen allerlei verhalen zeer op prijs. Dan wordt 'ut Clock' echt een blad door allen en voor allen! Wie heeft er nog foto's die betrekking heb ben op 'vroeger'? Wij zouden die dan graag een paar dagen willen lenen. Er wordt dan een kopie van gemaakt. Die af druk wordt vervolgens toegevoegd aan de ver zameling foto's die er al is. Bij een volgende tentoonstelling kunnen dan ook anderen genieten van 'die goede oude tijd'. Pus alstublieft foto's aan J.Vos, Zeeweg 29. 21 De trappilaar zoals hij nu staat in het huis van Dien en Jacob Vos. Vrijwel zeker stond deze fraaie pilaar eens in de tot zinken gebrachte "Simon Bolivar", FOT?: g gyp-CAM,ANTW

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 9