SÜ& <yeeftf eti nee*ni üESiAAl El; VERBAND TUSSEN EEN VAN DE ÏRAPPILAREN IN HET HUIS VAN JACOB VOS EN DE ONDERGANG VAN HET STOOMSCHIP "SIMON BOLIVAR" CWJ schaap Op 17 november 1939 vertrok het s.s."Simon Bolivar" van de Koninklijke Ne derlandse Stoomboot Maatschappij onder commando van kapitein R.Voorspuy met 265 passagiers en 134 man bemanning uit Amsterdam met bestemming Nederlands West-Indie. Het was de bedoeling dat het schip in verband met de dreigende gevaren in West-Europa aan de overzijde van de oceaan te laten blijven. Onder de 265 passagiers waren 34 kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar. Op .18 november 1939 om 11.30 uur werd het schip op de Noordzee nabij het lichtschip "Sunk" door een ontploffing van een mijn onder het voorschip even voor de brug ernstig beschadigd. Een tweede ontploffing volgde kort daarna tijdens de reddingsacties. Bij de eerste explosie werd de gezagvoerder, die op de brug in het stuurhuis stond, dodelijk gewond. Hij overleed kort daarop ter plaatse. In de rooksalon onder de brug werden eveneens een aantal passagiers alsmede de purser H.J.Coster dodelijk gewond. Er waren tevens talrijke min of meer zwaar gewonden. Het schip zonk snel. De reddingboten met bemanning en passagiers werden te water gelaten. De tweede ontploffing vond plaats op het moment, dat een volgeladen sloep op weg was naar het wateroppervlak. De reddingboot werd vernield en alle in zittenden kwamen in zee terecht. Daarop lag al een flinke laag stookolie die uit de zwaar beschadigde dubbele bodemtanks stroomde. Dit maakte de redding nog moeilijker. Gelukkig kwam er spoedig hulp van Engelse oorlogsschepen. Het eigen reddingsmateriaal, bestaande uit acht grote reddingboten en acht reddingvlotten,zou ruim voldoende zijn geweest voor de opname van alle op varenden, doch er was door de ontploffingen veel vernield. Bij deze scheepsramp verloren 59 passagiers en 21 bemanningsleden het leven. Het schip werd getroffen door toen nog onbekende magnetische mijnen, die in de nacht van 17 op 18 november 1939 door de Duitse torpedobootjagers "Bernd von Arnim" "Wilhelm Heidkamp" en "Herman Kunne" werden gelegd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 8