\Ck In de bibliotheek in de Schoolstraat staat onder andere het boekje 'in de bollen'. Het is geschreven door Herman van Amsterdam. Deze beschrijft het leven van de arbeiders die in de bollen werkten Daar ook veie, vooral oudere Callantsogersin de bollen hebben gewerkt en enkele er nog in werken en ook ons dorp zo langzamerhand te midden van de bollenvelden ligt, leek het me aardig pnze lezers op dit boekje attent te maken. Het is bijzonder vlot geschreven en hier en daar met humor doorspekt Er staan tientallen foto's en tekeningen in, die het ge schrevene uitstekend verduidelijken. Geschreven wordt er onder andere over: DE SCHAFT- EN SCHÜILKETEN "Er is in gehuild, gevloekt en gevreeën." DE VEKWAKMiNG IN DE KEET "Op sommige bedrijven bestond de 'kachelbeurt'. Dan mocht je een kwartier voor schafttijd het keetje ingaan om al'ast vuur te maken." ÜP DE DOOS "Was er naast een schaftkeetje een w.c. gebouwd, dan stond er een van het type 'doos', een soort kist met, bovenop het zitgedeelte, een ronde uitsparing. Papier moest je zelf meenemen." LOON "Het gemiddelde loon van de landarbeider lag rond 1890 op acht gulden en een paar cent per week. Zijn werkweek telde in de zomer 78 uur en in de winter 42 uur." ZIEKENFONDS "De bollenarbeider kon zich tegen een dubbeltje per week verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van ziekte. Werd je ziek dan betaalde die ziekenfondsen maximaal dertien weken lang vijf of zes gulden per week uit." Ik kan het boekje aanbevelen aan een ieder die iets meer wil weten over 'de goede oude tijd' in de bollen. .X Rooigraafje Spits-toelopende rooi troffel met lange steel Overschietvork Het is te vinden onder no: 637.6 amst. Wim Lastdrager GEREEDSCHAPPEN DIE 'IN DE BOLLEN' GEBRH1KT WERDEN. Met dubbele rooi-ij2er. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 6