CjeWurd. Arie van Scheijen heeft een aantal waar gebeurde voorvallen opgeschreven. De redactie van de Clock vond ze interessant en leuk en dus de moeite waard om ze in haar blad te publiceren. De originele namen van personen die in de verhalen voorkomen zijn vervangen door andere. EEN BAKZIL ALLERGIE Het zal in 1917 zijn geweest, dat op de agenda van de gemeenteraad van een dorp dichtbij Callantsoog onder ande re stond: Aanleg van een waterleiding. Tot die tijd was een ieder steeds be- kig voor zichzelf drinkwater te ver krijgen. Enkele gebruikten een pomp en haalden zo water uit de grond. De meeste had den echter een regenbak, die via een dakgoot met hemelwater werd gevuld. Op de bewuste vergadering was Ko een van de tegenstanders van waterlei - ding. Hij was namelijk van beroep: schoonmaker van regenbakken. Toen de vooistanders van waterlei - ding begonnen te praten over het feit dat leidingwater veel schoner was dan ander water en dat het dus hygiëni- ser was om het te drinken of om je er mee te wassen en dat er in ander wa ter veel te veel bacillen voorkwamen, werd Ko heel kwaad. Hij riep luid: t Zou watIk hew in me leve hon- dere regenbakke skoonmaakt, maar nog nooit één 'bakzil' zien!" Even was het stil en toen kwam het antwoord van de tegenpartijJe mot niet denke dat ze zo groot benne as een sigarekissie, man!" VERLEIDELIJK Peter Mandemaker uit ons dorpje was voor zaken naar Amsterdam geweest. Alles was 'regeld' en tevreden liep Peter met z'n tas onder z'n arm naar het station. Plotseling werd hij aangesproken door een leuk gevulde dame, die vriende - lijk vroeg of hij met haar mee wou. Peter verschoof z'n pet, krabde eens achter z'n oor en zei: "Nou meissie ik most maar bedanke, want ik hew nag een tas met huiswerk." Gert was al een hele tijd, met zijn pet op, in het gemeentehuis. Een langzaam voorbij lopende ambtenaar vroeg hem of hij last van de kou had. "Nee," zei Gert. "Ik hou m'n pet op de kop, want ik ben allergisch voor ambte naren. As ik hem ofset.gane al m'n hare rechtoverend staan."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 3