HeZp ovLb keX oude CaLiantioog WoAd Lid van de HISTORISCHE VERENIGING. VERRASSEND De eerste oplaag van 'De Clock', die gedrukt werd door Rien File- mieg en 125 stuks telde, was bin nen 10 dagen uitverkocht! Omdat niemand gedacht had dat er zo'n vraag naar de krant zou zijn, waren de platen, waarvan gedrukt werd, al weggegooid. Onze voorzitter wist via een be vriende relatie raad. Een kopieermachine werd ingescha keld en er kwamen nog honderd exemplaren. Van deze tweede oplaag liggen er nog een paar bij de firma Leguit en op het V.V.V. kantoor. De grote belangstelling voor on ze krant heeft ons verrast. Moge ook 'De Clock no.2' door velen gelezen worden. COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. BIJNAMEN Er wordt op het o- genblik gewerkt aan het samenstellen van een lijst met namen en bijnamen van personen die in de gemeente Callantsoog wonen of gewoond hebben. EEN GIFT Via het gemeentebestuur ontving onze penningmeester van de ker misexploitanten een bedrag van f500,00. Veel dank! VOOR HET EERST... Op zaterdag 13 september 1986 konden de Callantsogers voor het eerst ken nis maken met de Historische Vereni ging. De stichting Dorpsbibliotheek had na melijk in het kader van de landelijke bibliotheekdag ons uitgenodigd in haar ruimte 'iets' te doen. Dat 'iets' werd een tentoonstelling van foto's van het oude Callantsoog. Ook werd er een film gedraaid over het dorp uit grootvaders tijd. Voor deze twee onderdelen zorgde de familie Vos. Tevens draaide er, dankzij de heer Kuiler, een videoband waarop het be zoek van de koninklijke familie aan Callantsoog in 1985 te zien was. Voor beide onderwerpen was de belang stelling groot. De heren Schaap en Lastdrager maakten de bezoekers attent op ons blad 'De Clock' en mochten 23 nieuwe leden noteren. Totaal kwamen ruim 200 personen deze dag in de bibliotheek. Er kan dus van een zeer geslaagde dag gesproken wor den. De Historische Vereniging is danook het bestuur van de bibliotheek veel dank verschuldigd voor de haar gebo den gelegenheid iets van haar bedoe lingen aan het publiek kenbaar te maken FOTO Wie heeft er een foto waarop onze vader staat? Het betreft Simon Weijgeboren in 1918 en overleden in 1978. Hij woonde van 1918 tot 1930 aan de Achterweg 15 in de Groote Keeten. Daarna is hij verhuisd naar de Helm- weg 23. Vervolgens is hij gaan wonen op de Stuijvezandeweg 59. Roelie, Jannie, Dinie en Annie. Tel: 2159 bewogen. 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 2