Str uikeltl oleketi Bij de bestudering van bepaalde gebeurtenissen kan het handschrift uit de vorige eeuw al vreemd aan doen. Nog vreemder wordt het schrift van voor 1700, want in die tijd ging men over van het Gotische naar het Latijnse handschrift. Hoe kun je die handschriften nu le ren lezen? Voor een ieder die dat wil,is veel te bereiken door zelfstudie en oe fening. re th ttftjrrt? ffoi huccfvcjft AonTVi- fci-icui' luie zullen voor onze leden met Ingang van januari 1987 een maandelijkse bijeen komst starten om deze paleografie dat is de leer van het oude schrift,enigs zins onder de knie te krijgen. Het blijft dan niet alleen bij het lezen, want bestuur, rechtspraak, spraak en nu als een algemene tijdrekening 'yofinOmu fj fri-m/*» eïbtf kennen, kende men toen niet als iviSfenftV tï>ir fVi fc zodanig. I 'r Men dateerde naar heiligendagen zoals Sinte Margrietdach of de woensdach voor Purificationis Ma- rie. Herleiding tot onze datering speelt zelfs menig historicus nog parten. Wie alvast wil beginnen, raad ik de volgende boeken aan: OUD SCHRIFT door drs.J.L.van der Gouw.In de serie Archivista nr.3. Uitg. W.E.Tjeenk Willink, Zwolle, 1963. Uitg. dr.Th.Ulrich, Hahnsche Buchhandlung in Hannover,1960. MIDDELNEDERLANDSCH HANDWOORDENBOEK van J.Verdam. Uitg.Martinus Nijhoff, Den Haag - oorspr.1932 De bijeenkomsten zullen door mij begeleid worden. Hebt u vragen of interessebelt u me dan. Tot ziens, Adriaan Kuiler (02248-1598) fd.sBaak 18 Wij hopen a gevea als ^aart f Timmerman taal waren anders. We zullen dan ook proberen de inhoud van verschillende stuk ken, al was het dan 'Nederlands', te vertalen. Ook zullen we iets moeten weten o- ver de chronologie of tijdreken- d t t kunde. De kalender, zoals wij die GROTEFEND, Taschenbuch der Zeitrechnung. jeugdleden - to A a A /c A A i A A A A X A A i SÏ A

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 20