De Clock van Callens= Oogfhe Uitöavc van de Historische Vereniging CaJiantsooQ Van onze voorzitter Hel gaat goed met onze vereniging! Het aantal leden Is geweldig gestegen, de, georganiseerde tentoonstellingen van foto's van kei oude, Callantsoog trokken veel publiek en de redactie van rde Clockkeeft kei gepresteerd om ccn tweede en derde kAant tarnen te stellen. Ve keeA laching ex uit Freek en Duits land vertaalde uil puAe belangstel ling voor ket oude, kei eerste nummer van 'de ClockIn kei Vuils. Hel bestuuA gaat ziek nu beladen of kei mogelijk Is om onze klant ook In kei Vuils te doen veisckljnen. Nu ei zo veel leden zijn, wordt kei langzameikand tijd dat de werkgroepen 1bemandof 'bevrouwd1 gaan woeden. Ook zullen we met Ingang van januari 1987 een maandelijkse bijeenkomst staiten om de paleografie, dat Is de leei van kei oude schrift, ondei de knie te krijgen. Tevens wens Ik Iedereen prettige feestdagen en een keel goed 1987 toe. Adrlaan Kuiler BESTUUR VOORZITTER ADRIAAN KULLER 02248-1598 VICE-VOORZITTER JACOB VOS 02248-1288 SECRETARIS JAN TIMMERMAN 02248-1226 PENNINGMEESTER HENK KAPITEIN 02248-2047 LID HENK KRUISVELD 02248-1328 LID WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 LID KEES SCHAAP 02248-1935 REDACTIE WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS FOTOGRAFIE CORS VAN DER HAAR HENK KAPITEIN DRUK RIEN FILEMIEG TEKENINGEN HENK ROTGANS BARRY DE WILDE KALLIGRAFIE ELS JUFFERMANS CONTACTPERSONEN STUDIEGROEPEN 1) MARITIEME HISTORIE: KEES SCHAAP 2) REDDINGWEZEN: JAN TIMMERMAN 3) HELMPLANTERSLANDARBEIDERS EN DAGLONERS: VACANT 4) CARTOGRAFIE EN CALLANTSOOG HENK KAPITEIN 5) BOERDERIJEN EN KAVELNAMEN: ADRIAAN KULLER 6) FOTO'S EN FILMS VAN CALLANTSOOG* X" X* X- X" X* X" X» X* X" X- X" X- X- X- X- X" X- X- X- X* X- X- X- X- X- X- 'X* X* X- X- X- X- X-~ X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- -X- X- X- X- X- X- X- X- •X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- -X- X- X- X- X- X- X- -X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- X- - X- X- X- X- X- X- X- X- JACOB VOS EERSTE JAARGANG NUMMER 2 en 3 DECEMBER 1986 VERSCHIJNT 4 x PER JAAR VAN DE REDACTIE De nummers 2 en 3 van onze le jaargang hebben wij moeten samenvoegen, daar we pas in juli met het eerste nummer kon den verschijnen. Eind 1986 komt nummer 4. Dit wordt een uitgave speciaal over strandingen van schepen bij Callantsoog. In 1987 zullen we proberen Mde Clock" te laten verschijnen in maart, juni, september en december. TYPIST of TYPISTE .«..MM O. Wie wil er zo nu en dan voor onze ver eniging en in het bijzonder voor onze 'Clock', het een en ander typen? Wilt u dan kontakt opnemen met een van de redactieleden?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 1