NAAM t WIE WORDT HET HONDERDSTE LID? Onza vaAantgtng tot nu at maoA dan 80 ladan. Voon kam oi haan kaait kat baAtuuA aan van- naAAlng In patto. HlAtonlAoka Donanlglng CattantAoog DOELSTELLINGEN Hat bavondanan van da batangAtatttng voon an da kannlA van da gamaanta CattantAoog an omgavtng In klAtonlAck poAApacttai. Hat bakoud van mandavotta toAAatnan, gabouutan oi voonwonpan tn da ze naglo. HOE BEREIKT DE HISTORISCHE UEREN1G1NG HAAR DOELSTELLINGEN la gaait 4 x pan, joon. aan kaant/a tut. la ondaAnaamt acttaA om auttuuA- oi natuunkiAtonlAck uxmndavólta zakan ta bakopdan. la dnganlt>aant tnionmattava btjaankomt,tan, tantoonAtatttngan, axcuAAlaA an cuAAuAAan. la vantaant Ataun btj klAtonlAck ondaAzoak, Atudla an andaAa acttvttattan. la AtAaait naan, kat tot Atand koman van aan muAoum. Wa zijn cLua op mg naaA da kondandAta. HET GROTE STRANDFEEST Bij de middelste foto op de blad zijde 'Toen en nu', merken we nog het volgende op: Tientallen jaren achtereen was THet Grote StrandfeestT het hoog tepunt van het zomerseizoen. Met muziek voorop liepen honderden kinderen met schoppen en emmertjes naar de uitgezette vakken op het strand. Naast de optocht lopen keurig in de pas burgemeester Correljé en meester Lastdrager. TERUG NAAR VROEGER In aansluiting op wat er elders in dit krantje geschreven is over de naam 'De Clock van Callens-Ooghe1 is het aardig te vermelden dat de jongste dochter van dominee F.A.France deze zomer een dag in Callantsoog was. Hermien is nu 67 jaar, woont in Cana da en geniet een goede gezondheid. Ze probeerde de plekjes terug te vinden, waar ze als meisje zo vaak gespeeld had. Dat lukte maar gedeeltelijk. In 67 jaar is er in ons dorp wel het een en ander veranderd! NU VOOR LATER Tijdens de tentoonstelling van foto's van het oude Callantsoog in de herfst vakantie in de strandtent van de firma Vos (aantal bezoekers ruim 200!)lag er ook een album met prachtige foto's ter inzage, die allen betrekking hadden op de zandsuppletie van de afgelopen maanden. Deze foto's werden gemaakt door JAAN DIEMEL. Voor inlichtingen: Kruisweg 1, tel. 02248-1407 Help mee graven In de geschiedenis van Callantsoog. Word Lid van de Historische Vereniging.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 17