de machinekamer werkzaam waren, vonden de dood in de golven. In Callantsoog spoelden op het Noorderstrand de stoffelijke overschotten van de volgende bemanningsleden aan: J.C.Los 36 jaar J.A.Termeij 21 jaar A.R.E.Pian 36 jaar W.C.Witteveen 20 jaar Waar het schip precies vergaan is, is uit de literatuur niet op te maken. Men spreekt over 5 mijl of 8 kilometer of zelfs 20 km uit de kust. De Koninklijke Marine weet de juiste plaats wel. Uit piëteit, niet alle gesneu velden zijn aangespoeld, wordt het wrak als een "Oorlogskerkhof" beschouwd. Door het niet bekendmaken van de plaats van de ramp, hoopt men plundering door derden te voorkomen. Op 26 juli 1985 rapporteert Hr.Ms. "Woerden" het volgende: a Het voorschip ligt over stuurboord, afgebroken van de rest. Het bakboordsanker is goed zichtbaar, b Midscheeps is het een grote warboel. c Het achterschip ligt vrijwel horizontaal op de zeebodem. Het kanon van 15 cm (kanon 3) is zichtbaar, d Het geheel is zwaar overgroeid. Inmiddels is het bakboordsanker geborgen en zal op een sokkel geplaatst worden voor het marinemuseum te Den Helder.Daarbij zal men ook het licht doen schijnen over de rol van de kanonneerboot tijdens de meidagen van 1940. Technische gegevens van het schip. In 1931 op stapel gezet bij de Koninklijke maatschappij "de Schelde". In 1932 te water gelaten en op 5 april 1933 in dienst gesteld. Bewapening: 3 kanons van 15 cm, waarvan 2 vooruit en 1 achteruit. 4 mitrailleurs van 12,7 mm en 4 mitrailleurs van 7,7 mm. Later is daaraan toe gevoegd een tweetal mitrailleurs van 40 mm. Lengte, breedte en diepgang in meters: 78,65 x 11,6 x 3,75. Waterverplaatsing: 1537 ton. Machinevermogen: 2100 ipk. Snelheid: 15 mijl. Bemanning: 124 man. Enkele begrippen. KanonneerbootKlein oorlogsschip met als voornaamste bewapening een of meer zware stukken voor het uitvoeren van bombardementen. De diepgang was niet groot. Als voorgangers van Hr.Ms. "Johan Maurits van Nassau" kunnen worden beschouwd de Hr.Ms. "Flores" en de Hr.Ms. "Soemba". Deze laatste twee stonden in de tweede wereldoorlog bekend als the terrible twins". TorpedobootKlein, snel en wendbaar schip, om aanvallen te ondernemen met tor- pedo's. MijnenleggerEen schip dat speciaal gebouwd is voor het vervoer en het leggen van mijnen. Algemeen: In Kornerwerderzand komt een oorlogsmuseum. Literatuur Afdeling marinehistorie: Jaarboeken Koninklijke Marine 1933/1934 en 1965. A.Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeën. Zeist MCMLV1. Callantsoog: Burgelijke stand 1933 en 1940. L. de Jong: Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, deel 3. M.J.C.Klaassen en P.S van 't Haaff: Gedenkboek adelborsten opleiding 1854-1954. Maritieme Encyclopedie, Bussum. H.Ph.Romer: Verkregen inlichtingen tijdens een gesprek. C.W.J.Schaap: Kaartsysteem oorlogsschepen 1586 - heden. Vraag: Zijn er in ons dorp mensen, die het bombardement en tot zinken brengen van de Hr.Ms."Johan Maurits van Nassau" zelf hebben gezien? Zo ja, willen die dan kontakt opnemen met de heer Schaap. Zijn telefoonnummer is: 02248 - 1935

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 9