BODEMSCHATTEN Wat ligt er in de bodem van Callantsoog nog verborgen? Waar komt het vandaan? Hoe is het er gekomen? Hoe lang ligt het er al? Als we deze vragen stellen en we kijken naar de munt, die in 197? door mij op het strand voor Callantsoog is gevonden, dan kan men alleen maar raden raar de antwoorden op bovenstaande vragen. Deze munt is een zogenaamde Friese trieën. Hij moet rond het jaar 350 na Chr. geslagen zijn. De grootte is ongeveer gelijk aan die van het tegenwoordige kwartje. Eïet Rijksmunten en penningen kabinet in Den Haag deelde mede, na de munt op zijn echtheid gekontroleerd te hebben, dat er slechts enkele van deze munten bekend zijn. Ze komen voor in Nederland, België en Duitsland en zijn bijna allen in het bez van particulieren. Heel graag wilde het Rijksmunten en penningen kabinet zich de eigendom van dez unieke munt verwerven. Een bodemschat, in Callantsoog gevonden, ligt nu dus voor iedereen te kijk in Den Haag. Vergrote afbeeldingen van de in 1977 op het Callantsoger strand bij paal 16 gevonden munt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 6