AIte deghenen die dit 6uiten éten ofte honen, saliwt In dit eens te nummen van de "Histo nische Veneniging Caltantsoog" ma ken we een stant met een aantal an tiketen- neeks en waanvan wij kopen dat zij zutten bij duigen tot de be langstelling en vendieping van de kennis van de plaatselijke geschie denis. Wij hopen dat de antiketen velen zutten pnikkelen om actief mee te wenken aan het vastleggen, ondenen en lees baan maken van de nijke his- tonie, die Caltantsoog ongetwijfeld heeft. Vanaf deze plaats ook een woond van dank aan onze Gemeentenaad die, mid dels een stantsubsidie, de eenste stap wat lichten maakte. Genoeg voon nu, aan 't wenk...!!! Adniaan Kullen voonzitten BESTUUR "DE CLOCK VAN CALLENS-OOGHE" VOORZITTER VICE VOORZITTER SECRETARIS PENNINGMEESTER LID LID LID ADRIAAN RULLER 02248-1598 JACOB VOS 02248-1288 JAN TIMMERMAN 02248-1226 HENK KAPITEIN 02248-2047 HENK KRUISVELD 02248-1328 WIM LASTDRAGER 02248-2190 020-416897 KEES SCHAAP 02248-1935 REDACTIE EERSTE JAARGANG JULI 1986 NUMMER 1. A A A A A A A A A -J Voor aanmelding als lid en storting J van bedragen zie laatste bladzij A A UITGAVE VAN DE "HISTORISCHE VERENIGING CALLANTSOOG". VERSCHIJNT 4 x PER JAAR. LIDMAATSCHAP: VOLWASSENEN GEZINSLEDEN JEUGDLEDEN DONATEURS 25 15 10 25 WIM LASTDRAGER KEES SCHAAP JACOB VOS A A A FOTOGRAFIE CORS VAN DER HAAR HENK KAPITEIN TEKENINGEN A HENK ROTGANS A A CONTAKTPERSONEN STUDIEGROEPEN A A 1) MARITIEME OORLOGS HISTORIE: KEES SCHAAP A 2) REDDINGWEZEN: JAN TIMMERMAN 3) HELMPLANTERS, LANDARBEIDERS EN DAGLONERS: VACANT 4) CARTOGRAFIE EN CALLANTSOOG: HENK KAPITEIN 5) BOERDERIJEN EN KAVELNAMEN: ADRIAAN KULLER 6) FOTO'S EN FILMS VAN CALLANTSOOG JACOB VOS A A A A A A A A A A A A

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 1