Latzn we eA -iamzn vooa z oagzn, dat In dz volgzndz uutgavz van "Vz Clozk" dz lzdzntiji>t twzzmaal zo .lang til OUV RECEPT (VEE R GEBRUIKT l/olgzm zzn oud Kzczpt gzbauiktzn ze daaabij "kzlazn. duinwatzA" Vz kzzA \Jan Vat&zm - Czntxa VoapApZztn - kzz£t naaA dit oudz azczpt lüzza jznzvza latzn bzazidzn. 12 LIJST VAN LEDEN EN DONATEURS 1 JUNI 1986 J.Baken A.ten Boekei D.Bregman K.v.Dalsem P.van Gosliga H. Jansen C.de Jong H.Kapitein C.H.Klaver H.Kruisveld A.J.Kuiler W. Lastdrager D.Leguit C.W.J.Schaap F.C.Schouwenaar N.Smit H.K.Stapel J.Timmerman W.A.Unk Jac.J Vos C.J.Vriesman M.H.ten Wolde Pott S.H. van der Woude G.Zeeman Zeeweg 3 Kruisweg 5 Helmweg 28 Sinckelsant 11 Zeeweg 6 Krefelderstrasse 70 Voorweg 1 Correljéstraat 3 Nederhorst 25 Helmweg 21 de Gorsen 36 Zonnestein 82 Maarten Mooijstraat Sinckelsant 3 de Voorweid 1 Schoolstraat 12 de Gloode 18 Op 't Landtweg 33 Duinroosweg 23 Zeeweg 29 Denneweg 3 Maarten Mooijstraat Warande 11 Previnaireweg 2 Callantsoog Callantsoog Groote Keeten Callantsoog Callantsoog Düsseldorf Callantsoog Callantsoog Rotterdam Groote Keeten Callantsoog Amstelveen 7 Callantsoog Callantsoog Assendelft Callantsoog Callantsoog Callantsoog Callantsoog Callantsoog Callantsoog 54 Callantsoog Callantsoog Callantsoog Aan toekomstige leden. U hebt nu het eerste nummer van de "Historische Vereniging Callantsoog" gelezen. We hopen dat het zodanig in de smaak gevallen is, dat u be sluit om u op te geven als lid of donateur van onze vereni ging. Contributie en donatie zijn maar f 25,00 per jaar! Jeugdleden betalen f 10,00. U kunt u opgeven bij één van de bestuursleden -zie blz.1 -. De f 25,00 kunt u overmaken via de Rabobank.Rekeningnummer 3574.45120. Ten name van de "Historische Vereniging Callants oog". Het gironummer van de Rabobank is 205129. De secretaris: Jan Timmerman Op 't Landtweg 33 1759 GJ Callantsoog i tel: 02248-1226 Men zzgt dat naait Atxandj uttzn zn ktfiopzn dz oudz Caliantiogzoó ook izti van jznzvza itokzn atfwó&tzn! Ma kondeAd jaaji ói dz ze "Catlantiogza jznzvza" dut> wzza tznm in om> doap. ?H,OOi>tl

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1986 | | pagina 12