Colofon Bergense Kroniek 32 Tijdschrift van de Historische Vereniging Bergen NH Zesentwintigste jaargang - nr. 2 November 2019 Redactie Theo de Graaff, voorzitter telefoon 072-581 45 52 Bert Veer, hoofdredacteur Winifred Hazelhoff Roelfzema, eindredacteur Annemarie Musch, secretaris Yvon Bos Eyssen Wim Jan Schotten Redactieadres: Margrietlaan 10 1862 EC Bergen NH redactie@hvb-nh.nl Vormgeving en druk: Willem Schotten MarcelisDékavé, Alkmaar De auteurs/ De redactie Niets uit dit tijdschrift mag worden gekopieerd of anderszins overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de redactie. ISSN 1380-376X Het volgend nummer verschijnt in april 2020. Sluitingsdatum kopij: 1 februari 2020. Illustratie omslag: Les in de open lucht aan ULO scholieren van de Berger Schoolvereeniging o.l.v. het hoofd der school de heer Beyneveld. 1926. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Illustratie binnenkant omslag: Gezicht op Bergen met op de achtergrond de Ruïnekerk. Ervoor enkele boerderijen, waarvan een met ooievaarsnest op het stolpdak. Op de voorgrond een korenveld met rechts een wandelaar met stok. Tekening Hendrik Tavenier, 1785. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. Historische Vereniging Bergen NH, opgericht 15 juni 1993 Bestuur Niek Weel, voorzitter Aalt van Huissteden, secretaris Leo Rotthier, vice-voorzitter Marry Ranzijn, penningmeester Jan Rein Pruntel Beatrijs van Erdewijk Sjoerd Boersma Theo de Graaff Frans Leijen Verenigingssecretariaat Aalt van Huissteden e-mail: secretaris@hvb-nh.nl Postbus 143 1860 AC Bergen NH telefoon 06-40 61 78 77 Excursies excursies@hvb-nh.nl Website www.hvb-nh.nl Ledenadministratie Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de ledenadministrateurs, e-mail: ledenadministratie@hvb-nh.nl of via de website www.hvb-nh.nl De contributie bedraagt 16,- per jaar, méér mag ook; leden buiten Bergen en Bergen aan Zee 20,-. IBAN nummer: NL40 INGB 0000 7662 79 t.n.v. Historische Vereniging Bergen NH Publiciteit Christine Waslander (persberichten) telefoon 06-30 30 82 37 e-mail: pers@hvb-nh.nl Ineke Vrasdonk (fotografie) telefoon: 072-515 95 27 e-mail: fotograaf@hvb-nh.nl Ingrid Wedzinga (social media) telefoon: 06-25 03 34 89 e-mail: socialmedia@hvb-nh.nl Werkgroepen Werkgroep Beeld en Geluid Jan Rein Pruntel, portefeuillehouder Vincent Dekker, coördinator telefoon 072-581 86 66 Werkgroep Begraafplaats, Algemene (Kerkedijk) Niek Weel, portefeuillehouder Gerard van den Berg, coördinator, telefoon 072-888 70 40 Werkgroep Begraafplaats, Oude (Ruïnelaan) Niek Weel, portefeuillehouder Willem Jan Bleys, coördinator telefoon 072-581 84 90 Werkgroep Excursies Leo Rotthier, portefeuillehouder Leo Rotthier, coördinator e-mail: excursies@hvb-nh.nl Werkgroep Historisch Kadaster Niek Weel, portefeuillehouder Henk Min, coördinator telefoon 0226-34 12 90 Werkgroep Historisch Onderzoek Beatrijs van Erdewijk, portefeuillehouder Joop Bekius, coördinator Kees Orij, secretaris Werkgroep Jeugd Frans Leijen, portefeuillehouder Vacature, coördinator telefoon 06 24 13 22 17 Werkgroep Kroniekredactie Theo de Graaff, portefeuillehouder Bert Veer, coördinator telefoon 072-589 52 50 Werkgroep Ledenadministratie Sjoerd Boersma, portefeuillehouder en coördinator Antwoordnummer 86174 1860 VB Bergen NH Promoteam Marry Ranzijn, portefeuillehouder telefoon 06-21 29 28 48 Fien Jansen-de Wit, coördinator Werkgroep Verspreiding Marry Ranzijn, portefeuillehouder Rob Pronk, coördinator Piet Oldenburg, coördinator Werkgroep Website Sjoerd Boersma, portefeuillehouder John Langridge, coördinator Ereleden (in volgorde van toekenning) Job Hardeman (erevoorzitter) t Piet Mooij Bob van de Graaf t Roosannie Kromhout t Jaap Kroon t Leo Rotthier Bert Veer Ru Waalewijn t Rein van der Sluijs Marijke Kirpensteijn Niek Weel Leden van Verdienste (in volgorde van toekenning) Cees Vrasdonk t Pietertje Borggreve-Kuiken t Fred Jostmeijer Frits Zeiler t (postuum) Ron Wessels Henk Jellema Frans Thomas Cees Winder t Eldert Groenewoud Lau Vrasdonk Trees Bruinsma Dirk Broers t Henk Schotten Evert Spee Willem Jan Bleys Piet Vijn t Steven de Wit Riet Rotthier Piet Bogtman Renate Woudstra Herman Gelens Stella Schrijver Jan Roosloot Henk Min Frits David Zeiler MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC www.fsc.org FSC® C013420

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 34