Tjipke Visser, beeldhouwer Tjipke Visser zag in 1876 in het Friese Workum het levenslicht. Na het eindexamen HBS te hebben afge legd, volgde hij te Amsterdam de opleiding aan de Rijks Normaalschool voor tekenonderwijzers. Naast deze studie onder leiding van J.J. Huibers volgde hij in de avonduren lessen bij de beeldhouwer J. Men- des da Costa. Hij behaalde de akte M.O. Handte kenen en Perspectief, maar werd tot tweemaal toe afgewezen voor de akte M.O. Boetseren. Een Fries eigen zette hij door en nam boetseerles op de Rijks Kunstnijverheidsschool onder leiding van Jünger. Hij deed onder andere examen Naaktklasse aan de Rijks Academie van Beeldende Kunsten. Daar werkte hij onder leiding van professor A. Allebé. Nadat hij in 1902 naar Edam verhuisde om teken- meester op een avondschool te worden, hetgeen hem een salaris van 50,- per maand opleverde, verhuisde hij in 1907 opnieuw, en wel naar Bergen. Aan de Zuidlaan 1 liet hij een atelier bouwen, waar omheen later woonruimten werden opgetrokken. Dit woonhuis-atelier bestaat nog steeds, evenals de verschillende woonhuizen in de directe omgeving die door hem zijn ontworpen. Sommige daarvan dragen gevelversieringen van zijn hand. Visser heeft een groot oeuvre nagelaten, waarvan we in Bergen verschillende werken in de openbare ruimte kunnen aantreffen. Behalve genoemde ge velornamenten zijn dat de Van Reenenbank in het gelijknamige park. In het oeuvre-overzicht staat deze omschreven als Jacob van Reenen-bank met bronzen reliëfportret; gepolijst graniet. Geschenk van de burgerij (1923). Verder het borstbeeld waar dit artikel over gaat (dit betreft het artikel in de Bergense Kroniek van november 2005 over het borstbeeld van Marie van Reenen-Völter, red.) en bijvoorbeeld de grafmonu menten op de algemene begraafplaats in Bergen van C.S. Adama van Scheltema (1925), van B. Es- sers (1947) en de echtelieden Boendermaker (1948). Vissers oeuvre is - zoals gezegd - groot, en zijn ca. 350 werken bevinden zich zowel in overheids- als in particulier bezit. Opvallend in zijn oeuvre zijn de vele portretten die hij maakte, onder andere van Wibaut in brons (1931) en van Pieter Jelles Troelstra uitge voerd in hoogreliëf zandsteen (1933). Tot 1908 werk te Tjipke Visser vooral in hout (o.a. purperhart, eik, coromandel, ebben en noten) en af en toe in gips en hij experimenteerde met brons. Vanaf 1915 werkte hij ook in zilver en pas vanaf 1921 volgde steen, naast een enkel experiment in beton en karbouwhoom. Hij verwerkte onder andere Muschelkalk, Euville-, Pouil- lenay- en Oberkirchener zandsteen, Zweeds graniet, marmer, albast en syeniet. Na 1948 heeft Tjipke Visser niet veel meer geprodu ceerd. In december 1954 schreef hij aan een vriend 'Ik heb het beiteltje er voor goed bij neergelegd' en hij overleed in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 januari 1955. Bert Buizer Marie manifesteerde zich vooral op het sociale en culturele vlak. Haar belangrijkste activiteiten: 1896: oprichting van de Huishoud- en Industrieschool in Alkmaar; 1900: vertegenwoordigster van de Nederlandse regering op het Internationaal Vrouwencongres te Parijs; 1901: de oprichting van het Russisch Monument in Bergen; 1903/1915: oprichting van het Bergens Museum (later museum Het Sterkenhuis); 1911: aanleg van het Parnassiapark in Bergen aan Zee; 1918: bouw van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Nu, honderd jaar later, is het goed dat de herinnering aan dit echtpaar levend blijft, mede door de prachtige reliëfportretten van Tjipke Visser en een borstbeeld van Marie van Reenen in Bergen aan Zee, eveneens van zijn hand. Deze beeldhouwer behoorde tot de groep eerste kunstenaars van Bergen en werd met deze werken bekend als 'huisbeeldhouwer' van de familie Van Reenen. De monumentale functie van de reliëfpor tretten is gerealiseerd op twee toepasselijke plaatsen. Daar naast zijn dezelfde portretten als 'losse versies' aangeboden. Het portret van Marie Amalie Dorothea bevindt zich in het door haar in 1918 geïnitieerde Vredeskerkje in Bergen aan Zee. In 1923 legt burgemeester Jacob van Reenen zijn functie neer. Op 16 april van dat jaar bieden de Bergenaren hem een hul deblijk aan. Het is een stenen bank met daarin het reliëfportret van hun afgetreden burgemeester. Tot op heden staat deze bank in het Van Reenenpark, op de kop van de Hertenkamp. Tegelijkertijd bieden de vrouwen van Bergen de scheidende burgemeestersvrouw een geschenk aan, en wel hetzelfde por tret in brons. Die 16de april was een stralende voorjaarsdag, met toespraken, muziek van Bergens Harmonie en ruim 3000 bezoekers. Beide losse versies van deze werken bevonden zich eertijds in de villa Ulysses van de familie Van Reenen. Na afbraak hiervan in 1943 is de collectie van museum Het Sterkenhuis hiermee verrijkt. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 33