De heer en de vrouwe van Bergen in brons VanhetSterkenhuis In de collectie van museum Het Sterkenhuis bevinden zich twee reliëfportretten van de hand van beeldend kunstenaar Tjipke Visser (1876-1955). Het betreft afbeeldingen van twee voor Bergens historie zeer betekenis volle personen, Jacob van Reenen (1859 1951) en zijn vrouw Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter (1854-1925). 30 NEL JONGEJANS De bronzen reliëfportretten van Jacob van Reenen en zijn vrouw Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter. Collectie museum Het Sterkenhuis. Foto's Geer Roobeek. Jacob is een zoon van Jan Jacobus Henricus van Reenen. Deze laatste kocht in 1851 de rechten en bezittingen van de voormalige heerlijkheid Bergen, een domein van 1500 hectare. Jacob volgt zijn vader in 1883 op om dit land goed te besturen, eerst in de positie van voogd over zijn jongere broers en zusters en na 1903 als zelfstandig eige naar. Hij erft van vader Jan Jacob de titel Heer van Bergen. In 1883 wordt Jacob benoemd tot secretaris van de ge meente en in 1885 tot burgemeester. De belangen van de gemeente Bergen en de voormalige heerlijkheid vallen daarbij geregeld samen. Zijn echtgenote Marie van Reenen-Völter, een uit Duits land afkomstige hoogleraarsdochter, gaat in Bergen in de loop der jaren een steeds belangrijkere sociale functie vervullen. Hier volgt een indruk van wat met hun inzet en bemoeie nis in het begin van de 20ste eeuw in het kleine dorp tot stand komt. Jacob was vooral actief op het gebied van bestuur en techniek. Mede dankzij hem werden de volgende projecten gerealiseerd: 1905/1906: plannen voor de ontwikkeling van Bergen aan Zee; 1903: bouw van het nieuwe raadhuis; 1905/1909: de totstandkoming van de stoom tramverbinding Alkmaar-Bergen-Bergen aan Zee; 1913: aanleg van het Van Reenenpark.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 32