Te raadplegen bronnen: De verbrande Pan, een biografie van een duinvallei. Oude kaart van Dou Blaeu Geologie geomorfologie - zand duinvorming kalkgrens (zie o.a. Eisma, Rozema, Janssen Schaminée, Berendsen), synbiosis.alterra.nl (Noord-Hollands Duinreservaat), natuurkennis.nl Natuurtypen Droge bossen (N15) Duinbos (N15.01) Duinbos iets over hun strijd met de altijd aanwezige zeewind. In de loop der eeuwen vormden zich hier grote loopduinen, met aan de westzijde flauwe hellingen. Ten zuiden van Bergen, waar het zand kalkrijker is, zijn die loopduinen vaak begroeid met duinroos, die de fraaie Latijnse naam Rosa pimpinellifolia draagt. De dennenbos sen zijn allemaal aangeplant, vooral om verstuiving van de duinen tegen te gaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er ook nog zwarte dennen geplant, maar na protesten vanuit het 'kunstenaarsdorp' Bergen is die bosaanleg gestopt. Iets landinwaarts staat een bronzen beeldje. Dat is van de grote dichter Herman Gorter, op 26 november 1864 in Wormerveer geboren en overleden in Brussel op 15 september 1927. Gorter woonde in het huis aan de Verbrande Pan. Het stukje klinkerweg, dat gaandeweg grasweg wordt, is ooit aangelegd voor de bewoners van het Panhuis. De Verbrande Pan dankt zijn naam aan een grote brand waarbij het hele dal is verbrand. Een (duin-) pan is een ander woord voor duindal. Biologie - onderzoekers Bijhouwer, Westhoff, Heijmans, mogelijk Thijsse, Bijleveld Cultuurhistorie - planologie - het huis natuurlijk (familieboekje Van der Harst) - letterkunde - schilderkunst - natuurwetenschappelijk Gebruik - bos - recreatie - landbouw - Panhoeve gebouwd 1909/1910 als zomerverblijf voor Haagse pianiste Mary Fokker, naar ontwerp door J.P. Fokker (jongere broer) en aannemer C.J. Ooms, Alkmaar. Bron: Hier scheen 't geluk bereikbaar, Schrijvers over Bergen: van Gorter tot Van Dis, Uitgeverij Conserve, 2001 In de bermen staan 's zomers aantrek kelijke planten, zoals het grasklokje, sint-janskruid en brem. De rimpelroos is aangeplant, net als sleedoorn en zuurbes, die in de bosrand staan. Op de bosbodem liggen dennenap pels, sommige duidelijk uit elkaar geslagen door spechten. Tussen de heide staan ook duinroosjes. Als de bodem nauwelijks kalk bevat, hebben ze het erg naar hun zin. Duinroosjes bloeien in de meimaand roomwit en hebben in de nazomer fraaie, glim mend zwarte bottels die in trek zijn bij vogels en roofdieren, waaronder de vos. De duinroosjes geuren erg lekker en worden druk bezocht door bruine rozenkevers. Zij eten met graagte van de bloemblaadjes. Duingebied De Verbrande Pan met gelijknamige villa, ca. 1960. Prentbriefkaart. Collectie Regionaal Archief Alkmaar, deelcollectie Fotocollectie gemeente Bergen. 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 31