De Verbrande Pan Natuur en cultuur van een duinvallei Aanzet tot een artikel Vanaf de Zeeweg achtereenvolgens Heidevlak, Verbrande Pan, Bokkenweide en Heerenweide. Ook wel: Verbrande Pan-Voorvelt Voor Velt - Dooren Velt - Voor Velt (kaart Blaeu) Hmbevink Phi li Nog twee bijdragen van Bert Buizer 28 BERT BUIZER De Verbrande Pan - een circa 2,5 km lange duinvallei - strekt zich uit van de Zeeweg naar Bergen aan Zee tot zuidwaarts aan de Woudweg bij Wimmenum. Het is opval lend dat de valleibodem zich over vrijwel de gehele lengte op eenzelfde niveau bevindt. Dit beeld komt eveneens voor op bijvoorbeeld de kaart van Blaeu, uitgegeven in 1662. In dit artikel gaan we in op het mogelijk ontstaan van deze langgerekte vallei en op de planten- en dierenwereld. Na meer op de natuur gerichte onderwerpen, waarin we ook de bij velen bekende kalkgrens zullen bespreken, richten we ons meer op de cultuurhistorie van het gebied. Beschrijving (natuurwijzer) Als we in Nederland spreken over 'de blonde duinen' gaat dat over de duinen ten zuiden van Bergen aan Zee. Onge veer bij Bergen verandert namelijk de samenstelling en ook de kleur van het duinzand. Ten zuiden van Bergen is het zand kalkrijk en blond van kleur. Aan de noordkant is het kalkarm en witgrijs. Het kalkgehalte van het zand laat zich ook duidelijk aflezen aan de begroeiing van het duin: min der kalk betekent vooral dat de bodem zuurder is. Op zo'n bodem kunnen zich heidevelden ontwikkelen. Ook is het duin hier minder uitbundig begroeid en minder groen. De grillige vorm van de eiken en hun geringe hoogte verraden a,ff— De h"r:j!iSt;nirii;n S> Beiifiënduin .Wilgeniiorg Du(nhfl$ye Mictnvrhinds Het Woud Wimmenummt Detail Wandel- en fietskaart (van Camperduin tot Wijk aan Zee). Uitgave VVV Noord-Hollands schiereiland midden, z.j. Al geruime tijd liep er een afspraak tussen Bert Buizer en de redactie voor een artikel van zijn hand over De Verbrande Pan. Want wie anders zou zo'n artikel als auteur meer op het lijf zijn geschreven dan Bert als bioloog? Maar in de loop der tijd werd van beide kanten enkele malen uitstel overeenge komen, en was het zo weer een jaar later. Na het uitkomen eind 2018 van de Atlas van het Oer-IJ-gebied waarvan Bert Buizer (mede)eindredacteur was, zou het er dan toch van komen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn; Bert werd 'inge haald door de tijd'. Omdat wellicht al wat voorbereidend werk was gedaan, werd daarvoor navraag gedaan bij zijn weduwe Nelleke Rosier. Het napluizen van Berts computer gaf als resultaat een inleidende beschrijving van het gebied (mogelijk met gebruikmaking van teksten die al waren gepubliceerd), gevolgd door een opsomming van onderwerpen/bronnen voor dit artikel. Dit geeft een beeld van zijn degelijke aanpak, al is het resultaat maar een fractie van wat Bert hierbij voor ogen heeft ge staan. Toch heeft de redactie gemeend deze fractie als eer betoon op te nemen in de Bergense Kroniek. Tevens plaatsen we op pagina 31 een bijdrage van Bert die eerder was ingezonden bij het artikel Een bronzen dame aan zee, verschenen in de Bergense Kroniek van november 2005, over de maker van het beeld, Tjipke Visser.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 30