INHOUD Van de redactie Van de redactie 1 Annelies van der Wal en Eric van der Wal De Hoge Vierschaar in de zaak 2 van de messentrekker Jan Holwerda Aanvullingen op de bouwhistorie van 5 de gebouwen van Het Hof te Bergen Yvon Bos Eyssen Kees Bos, heer van de Hoftuin 8 Frits David Zeiler Judell en Zeiler - een Bergense verbintenis 12 Deel 2: 1940 - 1948 Yvon Bos Eyssen Frits David Zeiler: hart voor historie 18 Frank Scheffer en Elly Kamminga Bosschool en Berger Scholengemeenschap 21 honderd jaar Gerrit Mollema en Pieter Wildschut 40 jaar Jazz Sail 24 Bert Buizer De Verbrande Pan 28 Natuur en cultuur van een duinvallei Aanzet tot een artikel Nel Jongejans Van het Sterkenhuis 30 De heer en de vrouwe van Bergen in brons Colofon 32 Er zijn zo van die onderwerpen die steeds weer in de Bergense Kroniek terugkeren, zoals nu weer Het (Oude) Hof. Jan Holwerda werpt in een bijdrage die leest als een puzzel, nieuw licht op aanpassingen in de 19de eeuw die hebben geresulteerd in het huidige gebouw. Ook Kees Bos weet, in een interview door Yvon Bos Eyssen, heel wat te vertellen uit zijn ruim veertigjarige periode als tuinman van Het Hof. Er zit daar veel meer in de grond dan u en ik weten. Trouwens ook aardig om te vernemen dat hij nog betrokken is geweest bij de oprichting van de in de jaren 70 legendarische De Kleine Aarde. In dezelfde tijd dat Het Hof werd gebouwd, speelde zich een proces af over een messentrekker. Hij weet wat hem te wachten staat, namelijk de doodstraf, en slaat op de vlucht. Blijkbaar is dit van alle tijden. U leest erover in een nieuwe aflevering van de serie De Hoge Vierschaar van Annelies en Eric van der Wal. Frits David Zeiler neemt u in deel 2 van de geschiedenis van de families Judell en Zeiler mee in de oorlog van 1940-1945. Ook een van die telkens terugkerende onderwerpen. Voor ons niet meer te bevatten hoe men moest improviseren en onderhand bleef hopen op een goede afloop. Hij wordt daarnaast geïnterviewd door - opnieuw - Yvon Bos Eyssen waarbij u een mooi inkijkje krijgt in het vak van historicus. We hebben weer enkele jubilarissen. De Berger Scholen gemeenschap en de Bosschool bestaan honderd jaar. Ook hier verneemt u weer hoe de Tweede Wereldoorlog er heeft in gehakt. Daarnaast bestaat Jazz Sail 'slechts' veertig jaar, maar evengoed mooi om te lezen hoe je zo een festival in Bergen jaar in jaar uit in gang houdt. Op deze plaats staan we ook even stil bij Bert Buizer, helaas plotseling overleden op 20januari van dit jaar. De opzet van zijn onvoltooide artikel over De Verbrande Pan hebben we gemeend toch te moeten plaatsen. En een stukje van hem over Tjipke Visser is opgenomen in de bijdrage van Het Sterkenhuis. Uit de collectie van Het Sterkenhuis dit keer twee portretten van Jacob van Reenen, heer van Bergen, en zijn vrouw Marie van Reenen-Völter. Ze zijn op een bijzondere wijze gemaakt door de Bergense kunstenaar Tjipke Visser en u kunt er zomaar tegenaan lopen in Bergen en Bergen aan Zee. De redactie wenst u weer veel leesplezier. Theo de Graaff, voorzitter redactie 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Bergense kroniek | 2019 | | pagina 3